1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Lisanssızların enerji fazlası şebekeye bedelsiz verilecek

Lisanssızların enerji fazlası şebekeye bedelsiz verilecek

Lisanssız tesislerde satışa konu ihtiyaç fazlası enerji için tesis sahibine ödeme yapılmayacak.

Lisanssızların enerji fazlası şebekeye bedelsiz verilecek

Enerji Günlüğü - Lisanssız tesislerde satışa konu ihtiyaç fazlası enerji için tesis sahibine ödeme yapılmayacak; söz konusu enerji, YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak kaydedilecek. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) , lisanssız tesislerde üretilen ve satışa konu ihtiyaç fazlası enerji için ödeme yapılmayacağını bildiren yeni bir düzenleme yayınladı. 

12 Mayıs 2019 tarihinden sonra yapılan başvurular sonrasında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde; satışa konu ihtiyaç fazlası enerji miktarının hesaplamasında, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi esas alınacak. 

Bu kapsamdaki tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde de tüketim miktarı, mevcut aylık tüketimlerin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanacak. 

İçinde bulunulan yılda tesisin şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi her iki durumda belirlenen toplam elektrik tüketimini geçerse; satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerji, içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanacak. 

Üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde ise mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarı, tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenecek. 

İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ SİSTEME BEDELSİZ VERİLECEK
Yeni düzenleme uyarınca hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilip şebekeye verilen enerji, bundan böyle görevli tedarik şirketi (GTŞ) tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek. Bu enerjiyle ilgili piyasa işletmecisi veya GTŞ tarafından herhangi bir ödeme de yapılmayacak ve bu kapsamda sisteme verilen enerji, YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak. 

MESKEN GRUBU YENİ DÜZENLEMEDEN MUAF
YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için oluşacak sistem kullanım bedeli, ilgili şebeke işletmecileri tarafından, Elektrik Piyasası İşletme AŞ’ye (EPİAŞ) bildirilecek ve GTŞ aracılığıyla şebeke işletmecisine ödenecek. Bu şekilde YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız tesis sahibine herhangi bir fatura tebliğ edilmeyecek. 

Yeni düzenlemeye ilişkin bu kararlar, kurulu gücü 50kW ve altındaki mesken abone grubuyla ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmayacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler