1. HABERLER

 2. KÖMÜR

 3. Maden mühendisliği ücretlerine yüzde 90 zam

Maden mühendisliği ücretlerine yüzde 90 zam

Maden mühendisliği hizmetleri 2022 yılı asgari ücretleri yüzde 90 oranında arttırıldı. 

Maden mühendisliği ücretlerine yüzde 90 zam

Enerji Günlüğü - Maden mühendisliği hizmetleri 2022 yılı asgari ücretleri yüzde 90 oranında arttırıldı. 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2022 yılında geçerli olacak maden mühendisliği hizmetlerinin asgari ücret tarifesini yayımladı. Tarife ücretleri geçen yıla göre %90 ila %91 oranında arttırıldı. 

Yeni tarifede sayılan hizmetler ve ücretler aşağıdaki gibi belirlendi. 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • Büro, şantiye, açık işletme, tesis: 7.850TL/ay
 • Şantiye, açık işletme, tesis (teknik eleman hizmeti de yapıyorsa): 10.425TL/ay
 • Şantiye, açık işletme, tesis (daimi nezaret hizmeti de yapıyorsa): 14.925TL/ay
 • Yeraltı işletmesi: 16.550TL/ay
 • Yeraltı işletmesi (teknik eleman hizmeti de yapıyorsa): 17.250TL/ay
 • Yeraltı işletmesi (daimi nezaret hizmeti de yapıyorsa): 19.530TL/ay
 • Tünel, metro: 11.390TL/ay
 • Sondaj (maden, su): 12.690TL/ay
 • Sondaj (jeotermal, mineralli sular): 12.690TL/ay
 • Sondaj (petrol, doğalgaz): 13.975TL/ay
 • YTK 5.1.a personel: 12.575TL/ay
 • YTK 5.1.c personel: 9.975TL/ay
 • YTK 5.2. personel: 14.925TL/ay
 • YTK koordinatör: 16.575TL/ay

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMETLER

 • Sözlü olarak sunulması: 1.825TL
 • Rapor halinde sunulması: 2.400TL

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 • Hizmetin ilk günü: 1.950TL
 • Sonraki her gün için: 1.460TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK) HİZMETİ

 • 9.150TL/ay

YTK HİZMETLERİ

 • 1(a) – açık: 1.790TL/ay
 • 1(b) – açık: 1.790TL/ay
 • 2(a) – açık: 2.970TL/ay
 • 2(b) – arama: 1.310TL/ay 
 • 2(b) – açık: 2.970TL/ay
 • 2 (c) – açık: 2.970TL/ay
 • 3 Grup – arama: 1.310TL/ay
 • 3 Grup – açık: 2.970TL/ay
 • 4(a) – arama: 1.310TL/ay
 • 4(a) – açık: 2.610TL/ay
 • 4(a) – yeraltı: 3.330TL/ay
 • 4(b) – arama: 1.310TL/ay
 • 4(b) – açık: 2.610TL/ay
 • 4(b) – yeraltı: 4.160TL/ay
 • 4(c) – arama: 1.310TL/ay
 • 4(c) – açık: 2.610TL/ay
 • 4(c) – yeraltı: 3.330TL/ay
 • 4(ç) – arama: 1.310TL/ay
 • 4(ç) – açık: 2.610TL/ay
 • 4(ç) – yeraltı: 4.160TL/ay
 • 5 Grup – arama: 1.310TL/ay
 • 5 Grup – açık: 2.610TL/ay

PROJE HİZMETLERİ

 • Ön inceleme raporu: 3.270TL
 • Maden arama projesi: 8.720TL
 • Ön arama faaliyet raporu: 10.880TL
 • Genel arama faaliyet raporu: 13.050TL
 • Detay arama faaliyet raporu: 15.430TL
 • Terk raporu: 2.540TL
 • Sondaj kuyu inşa ve tatbik projesi: 3.100TL
 • İşletme projesi (Ia. grubu madenler için): 10.880TL
 • İşletme projesi (Ib ve II. grup madenler için): 20.840TL
 • İşletme projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için)/Temdit Projesi: 26.300TL
 • Patlayıcı madde kullanım, ihtiyaç ve kapasite raporu: 4.000TL
 • Ekspertiz raporu: 4.000TL
 • Kamulaştırma vb rapor düzenlemesi: 4.370TL
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED raporu (Maden Müh. Hizmeti): 17.600TL
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyası (Maden Müh. Hizmeti): 7.620TL
 • Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği kapsamındaki proje hizmeti: 7.620TL
 • Zemin etüt raporu (Maden Müh. Hizmeti): T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanacak olup, 2.730 TL’den az olamayacak: 5.760TL
 • Fizibilite Projesi 13.690 TL’den az olamayacak.
 • Ruhsat müracaat işlem ücreti: 2.500TL
 • Fizibilite arama dönemi raporu: 17.400TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 12.685TL/ay
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 15.455TL/ay
 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 18.395TL/ay

SORUMLU MÜDÜRLÜK / ÇEVRE GÖREVLİSİ

 • İşletme, tesis: 10.420TL/ay
 • İşletme, tesis (daimi): 18.270TL/ay
 • Otogaz istasyonları (istasyon başına): 4.730TL/ay
 • Çevre görevlisi (EK-I): 7.610TL/ay
 • Çevre görevlisi (EK-II): 3.845TL/ay

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER
1) Arama, işletme, koruma alanı ve ÇED raporları (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların arama ruhsatı ve arama projesinin hazırlanması: 14.980TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan yıllık arama faaliyet raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 5.980TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların işletme projesi ve raporlarının düzenlenmesi: 20.970TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan işletme faaliyet raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 8.980TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların kaynak koruma alanı raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 14.980TL

2) Teknik hizmetler (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 • Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (şirket bünyesinde çalışır ise): 11.555TL/ay
 • Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (bir ruhsat sahası için): 2.870TL/ay
 • Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (şirket bünyesinde çalışır ise): 12.560TL/ay
 • Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (bir ruhsat sahası için): 3.210TL/ay
 • Jeotermal kuyuda ölçüm yapılması ve değerlendirilmesi (her bir ölçüm için): 4.500TL
 • Jeotermal kaynağın rezervuar modelleme çalışması ve değerlendirmesi ile raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için): 74.800TL

KAYA ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI
1) Planlı Alanlar İmar Tip Yönetmeliği (19.08.2008 Tarih 26972 Sayılı Kanun) kapsamında yapılacak çalışmalar.

 • I. Kategoriye giren yapılar için yapılan zemin ve temel etüdü raporu; 0-1000 m2 alan için: 2.180TL
 • II. ve III. kategoriye giren yapılar için sondaja dayalı zemin ve temel etüdü raporu; 

0 – 1000 m2 alan için: 2.180TL
1000 – 3000 m2 alan için: 4.370TL
3000 – 5000 m2 alan için: 6.150TL

2) Alt yapı projeleri (tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 • Daimi hizmetler: 12.200TL/ay
 • Proje danışmanlık hizmeti: 21.345TL/ay
 • Proje hazırlama: 65.760TL
 • Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama: 1.620TL/gün
 • Projenin revize raporu hazırlanması: 13.050TL. 

Hesaplamalarda, sondaj hizmetleri ve laboratuvar hizmetleri için ayrıca ücretlendirme yapılacak. Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecek. Çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topografik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene ait olacak.

Aynı anda şirkette ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi, yürütmüş olduğu görevle ilgili tarifede belirlenen en yüksek ücreti alacak. Belirtilen hizmetler cevher hazırlama mühendisleri için de geçerli olacak. 

2022 yılında orman izni ile ilgili hizmetler, tarifeden çıkarıldığı için ücretlendirme de yapılmadı.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler