1. HABERLER

 2. KÖMÜR

 3. Maden mühendisliği ücretlerine zam yapıldı

Maden mühendisliği ücretlerine zam yapıldı

Maden mühendisliği hizmetleri 2023 yılı asgari ücret tarifesine %56 ile %57,5 arasında zam yapıldı.

Maden mühendisliği ücretlerine zam yapıldı

Enerji Günlüğü - Maden mühendisliği hizmetleri 2023 yılı asgari ücret tarifesine %56 ile %57,5 arasında zam yapıldı.
 
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Maden Mühendisleri Odası, 2023 yılına ilişkin maden ve cevher hazırlama mühendisliği hizmetlerinin asgari ücret tarifesini güncelledi. 2022 yılında yılbaşı ve yıl ortası olmak üzere iki kez güncellenen ücretlerde 2023 yılı için %56 ile %57,5 aralığın da artış yapıldı.  

Yeni tarifeyle aylık büro, şantiye, açık işletme ve tesislerde verilecek mühendislik hizmetlerinin aylık ücretine %12,3 zam yapılarak 8.810 TL’ye çıkarıldı. %45 oranında arttırılan geçici keşif hizmetleri ile YTK hizmetleri dışındaki diğer hizmetlerin ücretleri de %7,11 ila %10,12 oranında arttırıldı. 

Yeni tarifeyle beraber maden mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği hizmetlerinin 2023 yılı asgari ücretleri aşağıdaki gibi belirlendi. 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • Büro, şantiye, açık işletme, tesis: 13.860TL/ay
 • Şantiye, açık işletme, tesis (teknik eleman hizmeti de yapıyorsa): 17.940TL/ay
 • Şantiye, açık işletme, tesis (daimi nezaret hizmeti de yapıyorsa): 25.230TL/ay
 • Yeraltı işletmesi: 27.860TL/ay
 • Yeraltı işletmesi (teknik eleman hizmeti de yapıyorsa): 29.000TL/ay
 • Yeraltı işletmesi (daimi nezaret hizmeti de yapıyorsa): 32.690TL/ay
 • Tünel, metro: 19.500TL/ay
 • Sondaj (maden, su): 21.610TL/ay
 • Sondaj (jeotermal, mineralli sular): 21.610TL/ay
 • Sondaj (petrol, doğalgaz): 23.690TL/ay
 • YTK 5.1.a personel: 21.420TL/ay
 • YTK 5.1.c personel: 17.220TL/ay
 • YTK 5.2. personel: 25.230TL/ay
 • YTK koordinatör: 27.910TL/ay.

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMETLER

 • Sözlü olarak sunulması: 4.140TL
 • Rapor halinde sunulması: 5.440TL.

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 • Hizmetin ilk günü: 4.420TL
 • Sonraki her gün için: 3.310TL
 • Danışmanlık (Müşavirlik) hizmeti: 15.880TL/ay.

YTK HİZMETLERİ

 • 1(a) – açık: 4.060TL/ay
 • 1(b) – açık: 4.060TL/ay
 • 2(a) – açık: 6.730TL/ay
 • 2(b) – arama: 2.970TL/ay 
 • 2(b) – açık: 6.730TL/ay
 • 2 (c) – açık: 6.730TL/ay
 • 3 Grup – arama: 2.970TL/ay
 • 3 Grup – açık: 6.730TL/ay
 • 4(a) – arama: 2.970TL/ay
 • 4(a) – açık: 5.910TL/ay
 • 4(a) – yeraltı: 7.550TL/ay
 • 4(b) – arama: 2.970TL/ay
 • 4(b) – açık: 5.910TL/ay
 • 4(b) – yeraltı: 9.420TL/ay
 • 4(c) – arama: 2.970TL/ay
 • 4(c) – açık: 5.910TL/ay
 • 4(c) – yeraltı: 7.550TL/ay
 • 4(ç) – arama: 2.970TL/ay
 • 4(ç) – açık: 5.910TL/ay
 • 4(ç) – yeraltı: 9.420TL/ay
 • 5 Grup – arama: 2.970TL/ay
 • 5 Grup – açık: 5.910TL/ay.

PROJE HİZMETLERİ

 • Ön inceleme raporu: 7.410TL
 • Maden arama projesi: 19.750TL
 • Ön arama faaliyet raporu: 24.660TL
 • Genel arama faaliyet raporu: 29.560TL
 • Detay arama faaliyet raporu: 34.950TL
 • Terk raporu: 5.750TL
 • Sondaj kuyu inşa ve tatbik projesi: 7.030TL
 • İşletme projesi (Ia. grubu madenler için): 24.660TL
 • İşletme projesi (Ib ve II. grup madenler için): 47.220TL
 • İşletme projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için)/Temdit Projesi: 59.590TL
 • Patlayıcı madde kullanım, ihtiyaç ve kapasite raporu: 9.060TL
 • Ekspertiz raporu: 9.060TL
 • Kamulaştırma vb rapor düzenlemesi: 9.910TL
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED raporu (Maden Müh. Hizmeti): 39.880TL
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyası (Maden Müh. Hizmeti): 17.270TL
 • Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği kapsamındaki proje hizmeti: 17.270TL
 • Zemin etüt raporu (Maden Müh. Hizmeti): T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanacak olup, 2.730 TL’den az olamayacak: 13.050TL
 • Fizibilite Projesi 13.690 TL’den az olamayacak.
 • Ruhsat müracaat işlem ücreti: 5.670TL
 • Fizibilite arama dönemi raporu: 39.420TL.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 21.610TL/ay
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 26.090TL/ay
 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 30.840TL/ay.

SORUMLU MÜDÜRLÜK / ÇEVRE GÖREVLİSİ

 • İşletme, tesis: 17.940TL/ay
 • İşletme, tesis (daimi): 30.660TL/ay
 • Otogaz istasyonları (istasyon başına): 8.720TL/ay
 • Çevre görevlisi (EK-I): 13.380TL/ay
 • Çevre görevlisi (EK-II): 7.280TL/ay.

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

1) ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların arama ruhsatı ve arama projesinin hazırlanması: 33.940TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan yıllık arama faaliyet raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 13.550TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların işletme projesi ve raporlarının düzenlenmesi: 47.520TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan işletme faaliyet raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 20.340TL
 • Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların kaynak koruma alanı raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 33.940TL.

2) TEKNİK HİZMETLER (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 • Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (şirket bünyesinde çalışır ise): 19.770TL/ay
 • Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (bir ruhsat sahası için): 5.530TL/ay
 • Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (şirket bünyesinde çalışır ise): 21.410TL/ay
 • Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (bir ruhsat sahası için): 6.190TL/ay
 • Jeotermal kuyuda ölçüm yapılması ve değerlendirilmesi (her bir ölçüm için): 10.200TL
 • Jeotermal kaynağın rezervuar modelleme çalışması ve değerlendirmesi ile raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için): 169.470TL.

KAYA ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

1) PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 • I. Kategoriye giren yapılar için yapılan zemin ve temel etüdü raporu; 0-1000 m2 alan için: 4.940TL
 • II. ve III. kategoriye giren yapılar için sondaja dayalı zemin ve temel etüdü raporu: 0 – 1000 m2 alan için: 4.940TL
 • II. ve III. kategoriye giren yapılar için sondaja dayalı zemin ve temel etüdü raporu: 1000 – 3000 m2 alan için: 9.910TL
 • II. ve III. kategoriye giren yapılar için sondaja dayalı zemin ve temel etüdü raporu: 3000 – 5000 m2 alan için: 13.940TL.

2) ALT YAPI PROJELERİ (tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 • Daimi hizmetler: 20.810TL/ay
 • Proje danışmanlık hizmeti: 35.630TL/ay
 • Proje hazırlama: 148.980TL
 • Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama: 3.130TL/gün
 • Projenin revize raporu hazırlanması: 29.560TL. 

Hesaplamalarda, sondaj hizmetleri ve laboratuvar hizmetleri için ayrıca ücretlendirme yapılacak. Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecek. Çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topografik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene ait olacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler