1. HABERLER

 2. NÜKLEER

 3. Nükleer enerji ve radyasyon faaliyetleri NDK tarafından denetlenecek

Nükleer enerji ve radyasyon faaliyetleri NDK tarafından denetlenecek

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri NDK tarafından denetlenecek.

Nükleer enerji ve radyasyon faaliyetleri NDK tarafından denetlenecek

Enerji Günlüğü - Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri NDK tarafından programlı veya programsız olarak denetlenecek.

Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetim ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve yetkilendirilen kişiler için NDK tarafından yapılan denetim ve yerinde incelemelere ilişkin iş ve işlemleri, denetimlerin türü ve kapsamı ile denetim görevlilerine ilişkin hususları belirlemeyi amaçlıyor. 

Buna göre NDK; nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin; ilgili mevzuata, yetki koşullarına, NDK karar ve talimatlarına, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin uyulması gereken teknik gereklere ve her türlü standarda denetleyecek ve yerinde incelemelerle tespit ve teyit edecek.

NDK HABERSİZ DENETİM YAPABİLECEK

NDK ilgilileri tümüyle denetleyebileceği gibi, kısmi başlıklar altında denetimler de yapabilecek. Denetimlerin sıklığı ve kapsamı da NDK tarafından belirlenecek. Denetimler kapsamında aşağıdaki başlıklar bütün halinde veya tek tek denetlenebilecek. 

 • Yetki doğrultusundaki faaliyetleri ve ilgili bilgi ve belgeler
 • NDK’nın talep ettiği kayıt, plan, program, rapor ve talimatların uygunluğu, yeterliği ve güncelliği
 • Güvenlik, emniyet ve nükleer güvence tedbirleri ve düzenlemeleri
 • Güvenlik kültürü
 • Emniyet kültürü
 • Yönetim sistemi
 • Personelin yetkinliği ve sayıca yeterliği
 • Güvenlik ve emniyet açısından önemli yapı, sistem, bileşenler ve malzemeler ile gerek görülmesi hâlinde diğer yapı, sistem, bileşen ve malzemelere ilişkin imalat, saha, inşa, işletmeye alma, işletme, işletmeden çıkarma ve düzenleyici kontrolden çıkarma da dâhil tüm süreçlerde yürütülen faaliyetler
 • Yetkilendirilen kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerinin yürüttüğü faaliyetler
 • Daha önceki denetimlerde tespit edilen hususların giderildiğinin tespiti
 • Güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin NDK’nın gerekli gördüğü diğer hususlar.

Denetimler programlı ve programsız olarak yapılabilecek; resmi tatil günleri dahil herhangi bir gün habersiz olarak da yapılabilecek. Denetim sırasında güvenlik veya emniyet riski tespit edilirse faaliyet tümüyle veya kısmen durdurulabilecek.

İlgili Haberler