1. HABERLER

 2. NÜKLEER

 3. NDK radyasyon tesislerinin kontrolü için yetki verecek

NDK radyasyon tesislerinin kontrolü için yetki verecek

NDK, radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları için yetkilendirme prosedürünü belirledi.

NDK radyasyon tesislerinin kontrolü için yetki verecek

Enerji Günlüğü - NDK, radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları için yetkilendirme prosedürünü belirledi. Bu alanda faaliyet gösterecek tesisler ile bu tesislerin uygulamaları yetkilendirilecek kuruluşlar tarafından gözetilecek. 

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle eşzamanlı olarak, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından; Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ise Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlükten kalktı. 

Yeni Yönetmelik, radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor ve radyasyon tesisleri ile radyasyon uygulamalarını kapsıyor. Ancak 5keV (kliloelektronvolt) veya daha düşük enerjili radyasyon üreten cihazlara ilişkin huşular, Yönetmelik kapsamında yer almayacak. 

Yönetmeliğe göre radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetler NDK’ya bildirimde bulunulmaksızın veya NDK’dan yetki alınmaksızın yürütülemeyecek. 

YETKİ DEVRİ YAPILAMAYACAK

NDK’nın yetki verdiği kuruluşlar, bu yetkiyi devredemeyecek ve NDK tarafından verilen yetki kapsamına uygun olarak faaliyet yürütmekle, yetki koşullarının devamlılığını sağlamakla ve NDK tarafından tespit edilerek kendisine bildirilen bulguları verilen süre içerisinde gidermekle yükümlü olacaklar. 

Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları, düzenleyici kontrolden çıkarılma ile sona erecek. Yetkilendirilen kişinin işi bırakması; yetkisinin kısıtlanması, askıya alınması ya da iptal edilmesi ve benzeri durumlar sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. NDK bu gibi durumlarda; güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından zafiyet oluştuğunu değerlendirirse, hukuki ve mali sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olmak kaydıyla güvenlik, emniyet ve nükleer güvencenin sağlanmasına yönelik her türlü önlemi aldırılabilecek.

TESİS VE UYGULAMALAR DERECELİ YAKLAŞIMLA SINIFLANDIRILACAK

Yönetmelik kapsamındaki yetkilendirme esasları dereceli yaklaşımla belirlenecek. Dereceli yaklaşım çerçevesinde sınıflandırılan radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarının yükümlülükleri, NDK tarafından, içinde bulunduğu sınıfa göre belirlenecek. 

Yetkilendirilen kişi de radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yürütülmesi sırasında radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyetin sağlanması kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde, radyasyon tesisinin ve radyasyon uygulamasının türüne ve niteliğine göre dereceli yaklaşım uygulayacak.

NDK radyasyon tesisinin veya radyasyon uygulamasının onay prosedürünü, onay için gereken bilgi ve belge listesini, saha onayını ve mekan tasarım onayını yine dereceli yaklaşımla belirleyecek. 

Yetkilendirme koşulları ve yetkilendirme başvurusunda istenen bilgi ve belgeler de NDK tarafından dereceli yaklaşımla belirlenecek. 

Yetkilendirilen kişi; radyasyon tesislerinin işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını sağlamak amacıyla radyasyondan korunma programının hazırlayacak, uygulanmasını sağlayacak ve ilgili yetkilendirme başvurularında radyasyon korunma programını NDK’ya sunacak. 

RADYASYONDAN KORUNMA PROGRAMI

Radyasyondan korunma programının içeriği NDK tarafından belirlenecek ve sınıfına göre aşağıdaki bilgilerin bir kısmını ya da tamamını içerecek. 

 • Yetkilendirilecek kişiye ilişkin bilgiler.
 • Radyasyon tesisine ve radyasyon uygulamasına ilişkin bilgiler.
 • Radyasyon kaynaklarına ilişkin bilgiler.
 • Radyasyondan korunma sorumlusuna, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler.
 • Radyasyonla çalışanların sınıflandırılmasına ve bu çalışanların görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler.
 • Radyasyon alanlarının belirlenmesine ve bu alanlara ilişkin bilgiler.
 • Radyasyon ölçüm cihazlarına ve dozimetrelere ilişkin bilgiler.
 • Koruyucu donanım ve ekipmana ilişkin bilgiler.
 • Radyasyonla çalışanların tıbbi gözetimine ilişkin bilgiler.
 • Yönetim sistemine ilişkin bilgiler.
 • Bakım ve onarıma ilişkin talimatlar.
 • Çalışma talimatları ve radyasyondan korunmaya ilişkin talimatlar.
 • Kişisel izleme, çalışma alanlarının izlenmesi ve çevresel izleme talimatları.
 • Radyoaktif kaynakların taşınmasına ilişkin talimatlar.
 • Radyasyon tesisi ve radyoaktif kaynaklar için emniyet planı.
 • Radyoaktif atık yönetimi planı.
 • İşletmeden çıkarma planı.
 • Radyasyon acil durum planı.
 • Eğitim planı.
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler