1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Radyasyon tesisleri NDK’dan yetki almadan çalışamayacak

Radyasyon tesisleri NDK’dan yetki almadan çalışamayacak

Radyasyon tesisleri ve 5KeV ve üzeri cihazlarla yürütülen radyasyon uygulamaları için NDK’dan yetki almak gerekecek. 

Radyasyon tesisleri NDK’dan yetki almadan çalışamayacak

Enerji Günlüğü - Radyasyon tesisleri ve 5KeV ve üzeri cihazlarla yürütülen radyasyon uygulamaları için NDK’dan yetki almak gerekecek. 

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

5KeV VE ALTINDAKİ CİHAZLAR KAPSAM DIŞINDA

Nükleer tesislerde ve radyoaktif atık tesislerinde yürütülen radyasyon uygulamaları, nükleer maddeler kullanılarak yapılan radyasyon uygulamaları ve radyasyon tesislerinde kullanılan nükleer maddeler Yönetmelik kapsamında değerlendirilecek. Ancak 5 KeV (Kilo Elektron volt) veya daha düşük enerjili radyasyon üreten cihazlara ilişkin hususlar Yönetmelik kapsamı dışında sayılacak. 

Yönetmelik uyarınca radyasyon tesisi işletecek olan veya radyasyon uygulamaları yürütecek olan kişi ve kuruluşlar, NDK’dan yetki almak zorundqa olacaklar. Yetki almayanlar, hiçbir koşulda radyasyon tesisi işletemeyecek ve radyasyon uygulamaları yürütemeyecekler. 

YETKİLENDİRME DERECELİ YAKLAŞIMLA BELİRLENECEK

Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları NDK tarafından, tesis ve uygulamadaki faaliyet sonucu oluşan ışınımların büyüklüğü ve sıcaklığına göre dereceli yaklaşım ilkesi çerçevesinde sınıflandırılacak. 

Yönetmelikte bahsi geçmeyen yeni teknoloji ürünü radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamalarının veya mevcut radyasyon kaynaklarının farklı amaçlarla kullanımının yetkilendirilmesinde ise yetkilendirme koşulları; Kurum tarafından dereceli yaklaşım ilkesi göz önünde bulundurularak belirlenecek. 

Yetki alan kuruluşlar, radyasyondan korunma programı hazırlamak ve uygulamakla yükümlü olacaklar. Kuruluş personelini radyasyondan korunma programı içeriği hakkında eğitecek ve programı her yıl gözden geçirmek suretiyle güncelleyecek. 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ KURULACAK

Radyasyon tesisinin işletilmesi ve radyasyon uygulaması yürütülmesinin birlikte gerçekleştirildiği veya farklı türde radyasyon uygulamalarından en az ikisinin birlikte yürütüldüğü hallerde birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla radyasyon güvenliği komitesi kurulacak. Komitelerin çalışma usul ve esasları NDK tarafından belirlenecek. 

Yönetmelikle beraber, 24 Mart 2000 tarihli Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nde yer alan ve yeni düzenleme kapsamında ele alınan ilgili maddeler yürürlükten kaldırıldı. 

İlgili Haberler