1. HABERLER

 2. NÜKLEER

 3. NDK talimatlarına uymamak cezalandırılacak

NDK talimatlarına uymamak cezalandırılacak

Nükleer sektöründe NDK talimatlarına uymamak, idari yaptırımlar kapsamında cezalandırılacak.

NDK talimatlarına uymamak cezalandırılacak

Enerji Günlüğü - Nükleerde NDK talimatlarına uymamak, idari yaptırımlar kapsamında cezalandırılacak. 

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelik, 18 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğini yürürlükten kaldırdı.

Yönetmelik Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda NDK’nın yayımlayacağı talimat ve direktiflere uymamak, idari yaptırımlar kapsamında ceza gerekçesi olarak değerlendirilecek. NDK böylece sektörde yaptırım gücü kazanmış oldu. 

Yeni Yönetmelikte aşağıdaki eylemler, NDK’nın idari yaptırım uygulayacağı aykırılıklar olarak sıralandı. 

 • Yetkilendirme gerektiren faaliyetlerin yetkisiz yürütülmesi.
 • Yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi.
 • Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi.
 • Mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırılık teşkil eden durumlar.
 • 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun “İşletenin sigorta yaptırma veya teminat gösterme zorunluluğu” başlıklı 14. maddesi uyarınca sigorta yaptırma veya teminat gösterme zorunluluğu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

NDK tarafından uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesinde ise aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacak. 

 • Aykırılık sebebiyle herhangi bir zararın oluşup oluşmadığı ve oluşan zararın büyüklüğü.
 • Aykırılığın yarattığı riskin; radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü, gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetin aciliyeti, zorluk derecesi ve karmaşıklığı göz önüne alınarak belirlenen ağırlığı.
 • Aykırılığın idari yaptırım uygulanacak kişi tarafından tespit edilip Kuruma bildirilmesi, idari yaptırım uygulanacak kişinin iş ve işlemlerinde tutarlılık ve açıklık gibi iyi niyetin varlığını gösteren unsurlar.
 • Aykırılığın kasıtlı olup olmadığı.
 • İdari yaptırım uygulanacak kişinin yetki kapsamındaki daha önceki fiil ve davranışları.
 • Aykırılık sebebiyle herhangi bir haksız kazanç oluşup oluşmadığı.
 • İdari yaptırım uygulanacak kişinin ekonomik durumu.

Uygulanacak olan idari yaptırımlar ise Yönetmelikte şöyle bildirildi: 

 • İdari para cezası.
 • Yetkinin kısıtlanması.
 • Yetkinin askıya alınması.
 • Yetkinin iptali.

Yönetmelik ekinde yayımlanan bir belgeyle tespit edilen aykırılıkların derecelendirilmesi ve idari para cezası miktarlarının belirlenmesinde izlenecek formüller detaylarıyla tarif edildi.

İlgili Haberler