1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Nükleer tesislerde unvana uygun lisans zorunlu olacak

Nükleer tesislerde unvana uygun lisans zorunlu olacak

Nükleer tesis ve nükleer kuruluşlarda atılan her adım detaylı olarak kayıt altına alınacak ve tesislerde görevli işletici personel unvanına uygun lisansı almak zorunda olacak.

Nükleer tesislerde unvana uygun lisans zorunlu olacak

Enerji Günlüğü - Nükleer tesis ve nükleer kuruluşlarda atılan her adım detaylı olarak kayıt altına alınıp düzenli olarak denetlenecek ve tesislerde görevli işletici personel, unvanına uygun lisansı almak zorunda olacak. 

Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik nükleer tesislerde çalışan personelin yetkinliği, eğitimi ve yeterliği ile Kuruluşun organizasyon yapısına ilişkin gerekleri ve işletici personelin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. 

UYGULAMA VE DENETİM BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLACAK

Yönetmeliğe göre nükleer tesisler öncelikle faaliyetlerinin güvenli ve emniyetli biçimde yürütülesine yönelik bir yapılanma anlayışıyla oluşturulacak. Bu kapsamda tesisin organizasyon yapısı; uygulama ve denetim işlevleri birbirlerinden bağımsız olacak şekilde oluşturulacak ve tesisin bulunduğu aşamaya uygun olarak farklılaşabilecek. 

Tesis ya da kuruluşlar iletişim ve karar alma süreçlerini kayda alacaklar ve talep edildiğinde her türlü kaydı NDK ile paylaşacaklar. 

PERSONEL SUÇLANMA KORKUSU YAŞAMAYACAK

Nükleer tesislerde personelin; bireysel veya kurumsal hataları suçlanma korkusu yaşamadan amirlerine bildirebilecekleri bir işleyiş düzeni kurulacak. Liyakat, deneyim ve bilgi paylaşımı bu kuruluşların temel çalışma prensiplerinden olacak. 

Tesislerde gerçekleştirilecek her türlü değişikliği denetleyecek bir denetim komitesi oluşturulacak. Söz konusu değişiklikler gerçekleştirilmeden önce planlanıp bir rapor halinde gerekçesiyle birlikte NDK’ya sunulacak ve değişiklik için onay beklenecek. 

Denetim Komitesi; tesis veya tesisin bağlı olduğu kuruluşun dışındaki uzmanlardan da yardım alabilecek. Bu komite, yaptığı denetim çalışmalarını detaylı olarak kayıt altına alacak. 

PERSONEL UNVANINA UYGUN LİSANSI ALMAK ZORUNDA OLACAK

Yönetmelik nükleer tesislerde personel seçiminin nasıl yapılacağı, personel sayısının nasıl belirleneceği ve personelin hangi şartlarda eğitim göreceği konularını da detaylarıyla tarif ediyor. Bu çerçevede işletici personelin almak zorunda olduğu lisanslar ve bu lisansları elde etmenin şartları da tarif ediliyor.

Yönetmelik uyarınca bildirime tabi olan personelden hâlihazırda görev yapanlar; Yönetmeliğin yayımından itibaren iki ay içinde Kuruma bildirilecek. Ayrıca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli durumdaki işletme şefi lisansları kıdemli operatör yetki belgesine, operatör lisansları ise reaktör operatörü yetki belgesine denk sayılacak ve bunların mevcut geçerlilik süreleri korunacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler