1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Petrolü bulup çıkaran, boru hattını da kurabilecek

Petrolü bulup çıkaran, boru hattını da kurabilecek

Enerji Günlüğü - Petrol aramalarını hızlandırmayı hedefleyen Türk Petrol Kanunu Tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Tasarı, petrol arama ve üretim...

Petrolü bulup çıkaran, boru hattını da kurabilecek

Enerji Günlüğü - Petrol aramalarını hızlandırmayı hedefleyen Türk Petrol Kanunu Tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Tasarı, petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.
Tasarı, gerekçesinde yer alan amaçların gerçekleştirilebilmesi için yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin petrol arama ve üretim faaliyetlerine daha fazla katılımını sağlayacak bazı kolaylıklar ve teşvikler sağlanmasını öngörüyor.

PETROL BÖLGELERİNDE SADELEŞME
Tasarıyla Türkiye, kara ve deniz olmak üzere iki petrol bölgesine ayrılacak. Deniz sahaları kendi içinde karasuları içi ve dışı olmak üzere iki kısımda yer alacak. Denizde, Türkiye karasuları dışındaki denizlerde araştırma izni, arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, devri ve süre uzatımları Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlanıyor.

BAŞVURULARA 60 GÜNDE CEVAP
Yeni Petrol Kanunu Tasarısı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol aramaya yönelik başvurular 60 gün içinde sonuca bağlanacak. Petrol arama ruhsatları, ilgili sahada arama yapmak, ruhsat alanı dışında araştırmalarda bulunmak, bulunan petrollü alanları geliştirerek bu sahadan petrol üretmek ve keşif başvurusunda bulunmak üzere verilecek. Arama ruhsatının süresi karalarda beş, denizlerde sekiz yıl olacak. Ruhsat sahibi şirket, keşiften sonra sahayı geliştirme ve üretime başlamakla yükümlü kılınacak.
Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan ilk arama ruhsatı başvurusunun kapsadığı alan ilan edilecek. 90 günden sonra aynı alan için başvuru kabul edilmeyecek. Ruhsat ve ruhsat süre uzatım başvurularında, karadaki sahalar için öngörülen yatırım tutarının yüzde 2'si, denizlerde ise yüzde 1'i kadar teminat yatırılacak.

OTOMATİK BORU HATTI İZNİ
Türk Petrol Kanunu'nun getireceği yeniliklerden biri de işletme ruhsatı sahibine talebi halinde ürettiği petrolü pazara sunmak üzere boru hattı kurma izni verilecek olması. Yeni tasarı, üretimi ve pazarlanması zor olarak bilinen ağır graviteli ham petrolün üretiminin teşvikini de amaçlıyor. Bu amaçla sektöre bazı vergi teşvikleri da getirilecek.

KÂR TRANSFERİNE KOLAYLIK
Yeni Petrol Kanunu Tasarısı, yabancı şirketlerin Türkiye'de arama ve üretim faaliyetlerine daha çok ilgi göstermesi için de bazı değişiklikler öngörüyor. Kâr transferine ilişkin düzenlemeler bunların başında geliyor. Yabancı yatırımcılar için sermaye ve kâr transferlerine kolaylık getiriliyor.

Önceki ve Sonraki Haberler