1. HABERLER

  2. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

  3. Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilenler 3 yıl başvuru yapamayacak

Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilenler 3 yıl başvuru yapamayacak

Meclis’e sunulan kanun teklifi onaylanırsa, lisansı iptal edilen şarj ağı işletmecileri 3 yıl boyunca yeni başvuru yapamayacak.

Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilenler 3 yıl başvuru yapamayacak

Enerji Günlüğü - Meclis’e sunulan kanun teklifi onaylanırsa, lisansı iptal edilen şarj ağı işletmecileri 3 yıl boyunca yeni başvuru yapamayacak. Teklif enerjiyle ilgili başka yeni düzenlemeler de öneriyor. 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) Başkanlığına sunuldu.

Teklif kapsamında, şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilenler için, sınırlı süreli yeni başvuru yapma kısıtlaması getirilmesi öngörülüyor. 

Buna göre şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde 10 veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki 1 yıl içinde görevden ayrılanlar dahil yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak, lisans başvurusunda bulunamayacak, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak, yönetim kurullarında da görev alamayacaklar. 

POMPAJ DEPOLAMALI HES’LER YEKDEM’DEN YARARLANABİLECEK

Teklif, pompaj depolamalı hidroelektrik santralleriyle (HES) ilgili bir düzenleme önerisi de getiriyor. Buna göre pompaj depolamalı HES’ler, rezervuar alanına bakılmaksızın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve yerli katkı fiyat desteğinden yararlanabilecek.

Yerli katkı fiyatı desteği, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ile bütünleşik kurulan elektrik depolama tesisleri için de uygulanacak.

YEŞİL OSB’LER GELİYOR

Yasa teklifi kabul edilirse Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na "Yeşil OSB" tanımı eklenecek. Yeşil OSB; kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB'leri kapsayacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

MADENLERDEKİ ÖZTÜKETİM SANTRALLERİ ALTYAPIYA DAHİL

Madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak için kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri de "altyapı tesisi" kapsamına alınacak.

EPDK YARGI HARÇLARINDAN MUAF OLACAK

Teklif kapsamında enerjiyle ilgili bazı kurumlar hakkında özel hükümler de öneriliyor. Bunlardan biri Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK). TENMAK denetçisi pozisyonuna, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar arasından atama yapılabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 5'i geçemeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde kurum, her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muaf olacak.

İlgili Haberler