1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. HİDRO

  4. Siirt’e Mergi HES kurulumu yeniden gündemde

Siirt’e Mergi HES kurulumu yeniden gündemde

Tigris Enerji, Siirt'in Eruh ilçesinde Zarova Çayı üzerinde 19,40 MW kapasiteli Mergi Hidroelektrik Santrali (HES) kurmayı planlıyor.

Siirt’e Mergi HES kurulumu yeniden gündemde

Enerji Günlüğü - Siirt il sınırları içinde Zarova Çayı üzerinde kurulması planlanan ancak çevreye vereceği etkinin tam değerlendirilmemesi nedeniyle daha önce yargı yoluyla iptal edilen Mergi HES projesi yenilendi.

Siirt İdare Mahkemesi tarafından çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu olumlu kararı iptal edilmesi sonrasında Mergi Regülatörü ve HES projesi yapılan düzeltici çalışmalarla yeniden gündemde. Tigris Enerji Üretim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan proje ile Siirt İli, Eruh İlçesi, Bilgili ve Kuşdalı Köyü sınırları içerisinde Zarova Çayı üzerinde, 19,40 MW kurulu gücünde Mergi Regülatörü ve HES, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali kurulması ve işletilmesi planlanıyor. 2 yıl sürecek inşaat faaliyetlerinden sonra projenin ekonomik ömrü 50 yıl olarak öngörülüyor. Projenin değeri yaklaşık 44 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Mergi HES’de Mergi Regülatörü ile çevrilen su, 3.050 m. uzunluğundaki iletim kanalı ile yükleme havuzuna, ardından da cebri boru ile santral binasına ulaştırılacak ve santralde türbinlenerek enerji üretilecek. Santralde yılda toplam 45,622 GWh enerji üretilmesi planlanıyor.

Santralde üretilen enerji toplam 24 000 kVA (6.3/34.5 kV) gücündeki trafo çıkışında düzenlenecek şalt panoları üzerinden iletilecek. Mergi Regülatörü ve HES Projesi’nde üretilecek enerji, 477 MCM hatla yaklaşık 6 km mesafedeki Eruh Trafo Merkezi’ne bağlanacak.

PROJENİN DAHA ÖNCE REDDEDİLME GEREKÇESİ

Siirt İdare Mahkemesi 2022/267 Karar Nolu iptal kararında şu gerekçeleri sıralamıştı; 

“Proje alanında kırma eleme tesisinin neden bulunduğunun izah edilemediği, kazıdan çıkacak malzemenin kırma eleme tesisinde kullanılmasının beton kullanımına uygun olup olmadığına yönelik bir çalısma bulunmadığı, malzeme ocağının açılmaması sebebiyle planlanan projenin insaat asamasında meydana gelecek çevresel olumsuzlarda azalma olmayacağı zaten mevcut kazılar ve bu malzemenin taşınması sırasında çevresel olumsuz etkilerin oluşacağı, bu durumunun bitkiler üzerinde olumsuz etki göstereceği, kırma tesisinde olusan gürültünün ise yabanı hayvan popülasyonunu etkileyeceği, nihai ÇED raporunda toz kaynaklarının çizgisel gösterilmesinin hatalı olduğu, projede emisyonların atmosfere bir kirletici bulutu oluşturacağı, bu sebeple toz emisyonlarının çizgisel bir kaynaktan oluşacağı varsayımının yanlış oldugu, toz emisyonlarının hatalı hesaplandığı, balık geçitlerinin isletilmesinin mümkün olmayacağı, önemli miktarda habitat kaybı yasanacağı, nihai ÇED raporunda önerilen koruma önlemlerinin yetersiz olduğu, fayların proje alanına etkilerinin dikkate alınmadığı, proje alanında yer alan kütle özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmadığı, yer yapısıyla ilgili gerekli ve yeterli analizlerin yapılmadığı, kazı ve patlatmalar neticesinde yer altı suyu yönlerinde değisimlere sebebiyet vereceği, malzeme akışlarının önlenmesi konusunda herhangi bir öneri ve projenin bulunmadığı, bölgede yaşayan insanlar için içme ve kullanma suyu açısından problemler doguracagı, kısa delikte patlatmanın kaya, hava şoku ve kontrolsüz titreşimi beraberinde getirdişi, nizami basamak oluşturmak için yapılması gereken çalışmanın öngörülmediği, titreşim tahmin hesaplamasının bilimsel bilgi birikimine uygun olmadığı, önemli gen kaynaklarımızdan olan yabani meyve agaçlarının korunması hususunda herhangi bir bilgiye yer verilmediği, bölgede yetistiriciliği yapılan küçükbaş hayvancılık faaliyetini olumsuz etkileyeceği anlaşılmaktadır.” 

Enerji Günlüğü 

İlgili Haberler