1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Spot elektrikte geciken avanslar için düzenleme yapıldı

Spot elektrikte geciken avanslar için düzenleme yapıldı

Spot elektrik piyasasında geciken avans ödemelerinde, avans bildirim tutarının azami %50’si kadarına faiz işletilecek.

Spot elektrikte geciken avanslar için düzenleme yapıldı

Enerji Günlüğü - Spot elektrik piyasasında geciken avans ödemelerinde, avans bildirim tutarının azami %50’si kadarına faiz işletilecek. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında avans ödemekle yükümlü görevli tedarik şirketlerinden (GTŞ) avans ödemesi yapmayanlar için avans ödeme bildiriminde yer alan bedelin azami %50’sine temerrüt faizi uygulayacak. 

Yeni düzenleme süreyi uzatan başka bir karar alınmazsa, 31 Ekim 2022 tarihine kadar uygulanacak. 

GTŞ’lerin gün öncesi piyasası faaliyetlerine ve gün içi piyasasına ilişkin Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına iletilen günlük avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedelleri, Piyasa İşletmecisinin merkezi uzlaştırma kuruluşundaki hesabına aracı bankalar üzerinden bir sonraki iş günü en geç saat 15.00’e kadar ödemesi gerekiyor. 

Bu kapsamdaki avans ödemeleri gerçekleştirilmediğinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı” başlıklı 51. maddesi uyarınca, ödenmeyen kısmın tamamı için aylık %4 oranında faiz işletiliyordu. EPDK’nın kararı avans ödeme bildiriminde yer alan tutarın en çok yarısına faiz uygulanacağı hükmünü getirdi.

EPDK GTŞ'lerin spot piyasadaki faaliyetlerinin finansal nedenlerle sekteye uğramasını önlemek amacıyla zaman zaman GTŞ'leri destekleyici kararlarla sürece müdahale edebiliyor. Kurul daha önce de avans ödemelerinin ertelenebilmesine imkan veren bir düzenleme yayınlamıştı

İlgili Haberler