1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. STP’de doğalgaz satış yükümlülüğü ertelendi

STP’de doğalgaz satış yükümlülüğü ertelendi

İthal doğalgazın STP’de satılmasıyla ilgili yükümlülük, 01 Temmuz 2022’ye kadar kaldırıldı. 2022 sonuna kadarki asgari satış yükümlülüğü de %20’den %5’e düşürüldü. 

STP’de doğalgaz satış yükümlülüğü ertelendi

Enerji Günlüğü - İthal doğalgazın STP’de satılmasıyla ilgili yükümlülük, 01 Temmuz 2022’ye kadar kaldırıldı. 2022 sonuna kadarki asgari satış yükümlülüğü de %20’den %5’e düşürüldü. 

Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre STP’de satış yükümlülüğü, 01 Temmuz 2022 tarihine kadar uygulanmayacak. 01 Temmuz 2022’den itibaren de 2022 gaz yılına mahsus olmak üzere, STP’de satış yükümlülüğü de asgari %5 olacak. Bu oran Usul ve Esaslar’da %20 olarak belirlenmişti. Lisans sahiplerinin imzalayacağı taahhütname de buna paralel olarak güncellendi. 

DEKONT VE VEKALET BÜTÜN BAŞVURULARDA İBRAZ EDİLECEK

Değişiklik uyarınca herhangi bir giriş noktasından spot boru gazı ithalatı yapmak üzere talep toplamaya katılmak isteyen ithalat (spot) lisansı sahipleri talep toplama takviminde belirtilen sürede teslim edecekleri taahhütnameyi imzalamaya yetkili olan kişilere ilişkin vekaletname ve beyannameyle birlikte, sicil tasdiknamesini de ibraz etmek zorunda olacaklar. 

Ayrıca piyasa işletmecisiyle imzalanan Piyasa Katılım Anlaşmasının bir örneği de EPDK’ya sunulacak. 

Öte yandan, talep toplamaya katılım bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile imza yetkilisinin vekalet evrakı, gaz yılı içinde gerçekleştirilen bütün talep toplamaya katılım başvurularında ibraz edilecek. 

TEMİNATLAR DENGELEME ALIMLARI İÇİN ALIKONACAK

Lisans sahibi piyasa katılımcıları, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği uyarınca, ithal edilen doğal gazı sürekli ticaret platformunda (STP) satmakla yükümlü olacaklar. Ayrıca ilgili lisans sahipleri, piyasa katılımcısı statüsünü elde etmek zorunda olacaklar. 

Bu lisans sahiplerinin STP’de satış yapma yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilmeleri için uygulanacak takvim ve talep edilecek teminatlar ilgili giriş noktasına ilişkin talep çağrısında duyurulacak. Piyasa İşletmecisi teminatları iletim şirketi adına tutacak ve lisans sahibi yükümlülüklerini yerine getirmezse, teminatlar iletim şirketinin ilave dengeleyici sıfatıyla yapacağı alış işlemlerinin ödemelerinde kullanılacak. 

Piyasa İşletmecisi kapasite ürününün dönemi içinde STP’de satış yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğini ve hangi oranda yerine getirildiğini tespit ederek EPDK’ya bildirecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler