1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. TEMA: Madencilikten korunan alanlar belirlenmeli

TEMA: Madencilikten korunan alanlar belirlenmeli

TEMA Vakfı “madencilikten koruma bölgeleri” ilan edilmesi gerektiğini bildirdi. 

TEMA: Madencilikten korunan alanlar belirlenmeli

Enerji Günlüğü - TEMA Vakfı “madencilikten koruma bölgeleri” ilan edilmesi gerektiğini bildirdi. 

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Muğla’daki maden yatırımlarının bölgenin geleceğini tehlikeye attığını anlatan bir basın bildirisi yayımladı. Bildiride “madencilikten korunmuş alanlar” belirlenmesi gerektiğini anlatan Vakıf, Muğla’da il yüzölçümünün yüzde 59’unun madenlere ruhsatlandırıldığını hatırlattı. 

Temmuz ayında kamuoyu ile paylaştığı Kaz Dağları Raporu’nun ardından maden mevzuatının ülke genelinde yarattığı tehdidi ortaya koyabilmek için çalışan TEMA Vakfı, ikinci çalışmasını Muğla özelinde gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk bulgularına göre Muğla’da 1.449 adet maden ruhsatı bulunuyor. 

Muğla ve yakın çevresinin geleceğinin binlerce maden ruhsatının tehdidi altında olduğunu kaydeden bildiride; mevcut ruhsat sahalarının hayata geçmesi halinde, Muğla’nın toprağı, suyu, doğal varlıkları, yöre insanının sağlığı, tarıma ve turizme dayalı ekonomisi telafisi imkansız zararlar göreceği ifade edildi.

DENİZ ATAÇ: MADENCİLİKTEN KORUYAN KANUNLAR OLMALI

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç konuyla ilgili şunları söyledi, “Mevcut Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler, tüm koruma statülerini yok var sayarak; yaşam alanlarımızı da binlerce maden ruhsatı ile karşı karşıya bırakıyor. Bugün maalesef ülkemizde doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu havzası kanunlarla korunmamaktadır. Halbuki ülkemizde kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korunan alanlar oluşturmamız gerekiyor. Aksi halde madencilik faaliyetleri Çanakkale’de olduğu gibi Muğla’nın da ormanlarını, tarım alanlarını, meralarını, şehrin kültürünü ve turizmi tehdit etmeye devam edecek. Yetkilileri Muğla ve tüm illerimiz için madencilik faaliyetlerine karar verirken; doğal varlıklarımızı, tarımımızı ve su varlıklarımızı göz önünde bulundurmaya ve bu tarihi sorumluluğu hep birlikte almaya davet ediyoruz”.

TEMA Vakfı’nın Muğla ve yakın çevresinde madencilik konusundaki çalışmasının ilk bulguları aşağıdaki gibi özetlendi. 

  • Muğla ve çevresinin % 59'u madenler için ruhsatlandırılmıştır.
  • Muğla ve çevresi orman alanlarının % 65'i madenler için ruhsatlandırılmıştır.
  • Muğla ve çevresinde bulunan uluslarası koruma kriterlerine göre belirlenen ve nadir flora ve fauna barındıran, dünya ölçeğinde önemli ekosistemler olan Önemli Doğa Alanlarının %65’i madenler için ruhsatladırılmıştır.
  • Muğla ve çevre tarım alanlarının % 48'i madenler için ruhsatlandırılmıştır.
  • Muğla ve çevresinde nadir canlı tür çeşitliliği, doğal ve kültürel özellikleri ile tabiatı koruma alanı, milli park gibi statülerle koruma altına alınmış alanların %55’i madenlere ruhsatlandırılmıştır.
  • Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı (250-700 yaş) ve eşsiz yaban hayatı ile mutlak koruma statüsüne sahip Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın tamamı madenler için ruhsatlandırılmıştır.
  • Kültür Varlıklarının (arkeolojik sit alanı, vb.) % 66’sı madenler için ruhsatlandırılmıştır.
Önceki ve Sonraki Haberler