TKİ 450 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri, 450 bin ton kömürün taşınması ve boşaltılması işini vermek üzere ihale yapacak. Türkiye Kömür İşletmeleri,...

TKİ 450 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri, 450 bin ton kömürün taşınması ve boşaltılması işini vermek üzere ihale yapacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliğine bağlı stok sahalarından 450.000 ton kömürün yüklenmesi; Soma B Termik Santralı 1-4 (Yırca veya Balcı kapıları) ile 5-6 Ünitelerine veya Stok Sahalarına taşınması ve boşaltılması işini vermek üzere, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. İhale konusu hizmetin üstlenici tarafından, 120 gün içinde tamamlanması gerekiyor.  

İhale, 21 Aralık 2018 günü, saat 14.00’te, TKİ, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Soma, Manisa adresinde yapılacak. 

İhale dokümanı, ELİ Müdürlüğü, Atatürk Cad., No: 111, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 170 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin, ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.