1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ sözleşmelerinde fiyat farkı verilebilecek

TKİ sözleşmelerinde fiyat farkı verilebilecek

TKİ, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri sözleşmeleri için arttırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı verebilecek; sözleşme sürelerini uzatabilecek ve fesih işlemi uygulayabilecek.

TKİ sözleşmelerinde fiyat farkı verilebilecek

Enerji Günlüğü - TKİ, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri sözleşmeleri için; yüklenicinin talebi üzerine arttırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı verebilecek; sözleşme sürelerini uzatabilecek ve fesih işlemi uygulayabilecek. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik kapsamında Yönetmeliğe eklenen Geçici 3. madde uyarınca; ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanabilecek, süre uzatımı verilebilecek ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilecek. 

Değişikliğe göre artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşme feshi ile ilgili başvurular için belirlenen süreler, Yönetmelik değişikliğinin yayımı tarihinden (bugün) itibaren hesaplanacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler