1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik dağıtım şirketleri de fiyat farkı verecek

Elektrik dağıtım şirketleri de fiyat farkı verecek

Elektrik dağıtım şirketleriyle sözleşmesi olan yükleniciler fiyat farkı alabilecekler. Talep edenler sözleşmenin feshi yoluna da gidebilecek.

Elektrik dağıtım şirketleri de fiyat farkı verecek

Enerji Günlüğü - Elektrik dağıtım şirketleriyle sözleşmesi olan yükleniciler fiyat farkı alabilecekler. Talep edenler sözleşmenin feshi yoluna da gidebilecekler. 

Emtia fiyatlarında küresel ölçekteki artış, dünyadaki enerji krizi, enflasyon ve hammadde temininde yaşanan sıkıntılar, birçok sektörde taahhüt şirketlerini zora soktu. 

Birçok kamu kuruluşu, bunlardan kaynaklanan sıkıntıları en aza indirebilmek amacıyla; sözleşme yaptıkları üstleniciler için arttırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı uygulaması ile üstlenicinin talebi doğrultusunda sözleşmenin feshi gibi imkanlar sunan uygulamalar başlattı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren TTK, TKİ, MTA, TPAO, Eti Maden, TEDAŞ, BOTAŞ ve TEİAŞ’ın da bu kapsamda fiyat farkı veren kuruluşlar oldukları ayrı, ayrı bildirilmişti. 

ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETİ FİYAT FARKI VERECEK

Ancak ilk kez kamu kuruluşu niteliği taşımayan şirketlerin sözleşmeleri de fiyat farkına konu edildi; Enerji Günlüğü'nün edindiği bilgiye göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin işveren olduğu sözleşmelerle ilgili fiyat farkı uygulamasına imkan veren bir karar aldı. 

ELEKTRİK DAĞITIM TAŞERONLARI FİYAT FARKI ALACAK

Karara göre Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre ihale edilen 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin; birim bedele tabi şebeke yatırımları karakteristiğindeki yatırım yükümlülükleri ile sayaç okuma ve ödeme bildirimi bırakma, ikinci bildirim bırakma, kesme, bağlama, sayaç sökme takma, arıza, üçüncü seviye planlı bakım hizmetlerini yerine getirmek için 01 Ocak 2022 tarihinden önce TL üzerinden imzalanan sözleşmeler uygulama kapsamında olacak. 

FİYAT FARKI ALT YÜKLENİCİYE DE YANSITILACAK

Kapsam içindeki sözleşmelerde yüklenicinin talep etmesi ve dağıtım şirketi ile yüklenici arasında mutabakat sağlanması ve alt yüklenici çalıştırılan işlerde elektrik dağıtım şirketi ile yüklenici arasında mutabık kalınan fiyat farkı metodunun alt yüklenicilere de uygulanması şartıyla, ihale dokümanında ve sözleşmelerinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere güncel piyasa şartlarını sağlayacak ve sözleşme süresi boyunca geçerli olacak şekilde fiyat farkı metodu belirlenebilecek ve bu metot kapsamında fiyat farkı verilebilecek.

SÖZLEŞME FESHİ VE TASFİYE DE MÜMKÜN

Ayrıca yüklenicinin talep etmesi halinde, ihale dokümanları ve sözleşmelerinde fesih ve tasfiye ile ilgili hususların bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, sözleşme taraflarının karşılıklı muvafakati şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere, sözleşmede yer alan fesih ve tasfiye işlemleri ile ilgili yaptırımlar dikkate alınmadan feshedilip tasfiye edilebilecek. 

DAĞITIM ŞİRKETİ YÜKLENİCİLERİ BİLGİLENDİRMEK ZORUNDA

Elektrik dağıtım şirketleri, karar kapsamındaki sözleşmelerin tarafı olan yüklenicileri; kararın dağıtım şirketine tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Yönetmelikte belirtilen bildirim yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak bilgilendirecekler. 

EPDK, fiyat farkı ya da fesih konusunda mutabık kalan taraflara, fiyat farkı metodunu belirlenmeleri veya fesih ile tasfiye işlemlerini gerçekleştirmeleri için karar tarihinden itibaren 45 gün süre verdi.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler