1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK kapsamındaki sözleşmelere kur ve enflasyon ayarı

TTK kapsamındaki sözleşmelere kur ve enflasyon ayarı

TTK mevzuatı kapsamında Nisan 2022 öncesi imzalanan ve ek fiyat farkı alabilecek sözleşmelerde fiyat farkı ve termin süresi güncellenebilecek.

TTK kapsamındaki sözleşmelere kur ve enflasyon ayarı

Enerji Günlüğü - TTK mevzuatı kapsamında Nisan 2022 öncesi imzalanan ve ek fiyat farkı alabilecek sözleşmeler için fiyat farkı ve iş tamamlama süresi güncelleme imkanı getirildi. Sözleşme devir başvuruları da 120 gün içinde yapılabilecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

NİSAN 2022 ÖNCESİ İMZALANAN SÖZLEŞMELERE FİYAT FARKI
Yönetmeliğe eklenen Geçici 3. Madde ile 01 Nisan 2022 tarihinden önce ihale edilen, 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan ve kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olsa bile diğer gerek şartları haiz olan sözleşmeler için fiyat farkı ve iş tamamlama süreleriyle ilgili aşağıda listelenen imkanlar getirildi. 

  • Bu durumdaki sözleşmelerde 01 Ocak 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için arttırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek.
  • 01 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.
  • 01 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı (yapım işleriyle sınırlı olarak) verilebilecek.
  • 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebilecek.

30 GÜN İÇİNDE YAZILI BAŞVURU
Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacak. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hak edişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurması zorunlu olacak.

Sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi, süre uzatımı verilebilmesi veya ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin Geçici 3. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunlu olacak. 

DEVİR BAŞVURUSUNA 60 GÜNLÜK EK SÜRE GETİRİLDİ
Ayrıca değişiklik uyarınca 01 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerle ilgili devir taleplerinin başvuru süresi; düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 60 gün iken, 120 güne çıkarıldı.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler