1. HABERLER

  2. PETROL

  3. BOTAŞ yüklenicilere ek fiyat farkı verebilecek

BOTAŞ yüklenicilere ek fiyat farkı verebilecek

BOTAŞ ihalesi üstlenen yükleniciler, ek fiyat farkı veya arttırımlı fiyat farkı alabilecekler.

BOTAŞ yüklenicilere ek fiyat farkı verebilecek

Enerji Günlüğü - BOTAŞ ihalelerini üstlenen yükleniciler, zamanında başvuru yaparlarsa ek fiyat farkı ya da arttırımlı fiyat farkı alabilecekler. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik düzenlemesiyle Yönetmeliğe eklenen “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 2. madde, BOTAŞ’ın işveren olduğu sözleşmelerde yüklenicinin 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacağı başvuru üzerine hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı hesaplanabilecek. 

EK FİYAT FARKI ALABİLECEK SÖZLEŞMELER
Buna göre ihalesi 01 Aralık 2021 tarihinden önce yapılan ve devam eden veya fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 01 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın; 01 Temmuz 2021 ile 30 Kasım 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 01 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

SÖZLEŞMELERİN DEVİR ŞARTLARI
Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren 120 gün içinde yapacağı başvuru üzerine ve BOTAŞ’ın da onaylamasıyla devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. 

Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi de alınmayacak.

Sözleşmenin devri halinde devreden yüklenici, devir tarihine kadar tamamlanan işler ya da o tarihe kadar gerçekleştirdiği üretim dışında BOTAŞ’tan herhangi bir hak talep edemeyecek.  

ARTTIRIMLI FİYAT FARKI
Yönetmeliğe eklenen Geçici 3 madde ile ihalesi 01 Nisan 2022 tarihinden önce yapılan ve kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olmakla beraber devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde 01 Ocak 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. 

Geçici 3. madde kapsamında artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin İdareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacak. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin BOTAŞ’a 30 gün içinde yazılı olarak başvurması gerekecek.

Ayrıca bu durumdaki sözleşmelerin 01 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebilecek.

KAPSAM DIŞINDA KALAN SÖZLEŞMELER
01 Ocak 2022 tarihinden önce iş veya teslim süresi sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplanmayacak.

Geçici 3. madde kapsamında ek fiyat farkının hesaplanabilmesi veya sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi için yüklenicinin 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde BOTAŞ’a yazılı olarak başvurması zorunlu olacak. Ancak Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi kapsamında sözleşmenin devredilmesi halinde bu sözleşmeler için gerçekleşme oranı hangi seviyede olursa olsun bu madde kapsamında fesih başvurusunda bulunulamayacak. Yüklenicinin fesih başvurusunda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler