1. HABERLER

  2. PETROL

  3. TPAO sözleşmelerinde ek fiyat farkı süresi uzatıldı

TPAO sözleşmelerinde ek fiyat farkı süresi uzatıldı

TPAO, mal ve hizmet alımlarında başvuranlara ek fiyat farkı verme süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

TPAO sözleşmelerinde ek fiyat farkı süresi uzatıldı

Enerji Günlüğü - TPAO, mal ve hizmet alımlarında başvuranlara ek fiyat farkı verme süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mayıs ayında 01 Aralık 2021 öncesi ihale edilen ve 05 Ocak 2022’de devam eden TPAO sözleşmeleriyle ilgili ek fiyat farkı düzenlemesi getirilmişti. Yeni düzenleme süre kapsamını 2023 sonuna kadar uzatıyor. 

Buna göre Yönetmeliğe eklenen “Ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmelerin feshedilmesi” başlıklı Geçici 3. madde ile TPAO tarafından 01 Nisan 2022’den önce ihalesi yapılan, 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde 01 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplanacak.

01 Ocak 2022 tarihinden önce ihale edilen ve 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı, ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dahil) kadar olan sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebilecek.

Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar) ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri sözleşmelerinde hesaplanacak. 

Bu kapsamda hesaplanan artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarı, Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarını aşamayacak.

DMO ALIMLARI VE DOĞRUDAN TEMİNLER KAPSAM DIŞINDA
Bu kapsamdaki sözleşmelerin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin yeniden ihale edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü aranmayacak.

Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) TPAO adına yaptığı alımlar ile TPAO’nun doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alımlara ilişkin sözleşmelerde arttırımlı fiyat farkı ya da ek fiyat farkı uygulanmayacak. 

ÖNCEKİ SÖZLEŞMELER İÇİN BAŞVURU ŞARTI
Bu maddeye göre artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin TPAO’ya yazılı başvuru yapma şartı aranmayacak. Ancak Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakkedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi; ek fiyat farkı hesaplanabilmesi ve sözleşmelerin feshedilebilmesi için yüklenicinin TPAO’ya 12 Eylül 2022 tarihine kadar yazılı olarak başvurması gerekecek.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler