TTK 16 ton NPU profil alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 16 ton NPU profil alımı için ihale düzenleyecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 100x50x6mm ölçülerinde toplam 16 ton...

TTK 16 ton NPU profil alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 16 ton NPU profil alımı için ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 100x50x6mm ölçülerinde toplam 16 ton NPU profil satın almak üzere ihale düzenleyecek. 

İhale 24 Ekim 2018 günü, saat 15.00’te, TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde, (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

İhaleyi kazanan şirket, malzemeleri 30 gün içinde TTK, Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı’na getirip, boşaltacak. Malzemelerde çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar bulunmaması gerekiyor. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen imalat hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak değiştirilecek. Teslim edilen profiller; imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacak. 

İstekliler teklif dosyalarıyla beraber; varsa TSE uygunluk belgeleri ve ISO Kalite Sistem Belgeleri ile ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını da ibraz edecekler. 

Sipariş miktarının yaklaşık %8’i oranına kadar fazlalık veya noksanlık kabul edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli, taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açık olacak. Yabancı para birimleriyle teklif verilemeyecek; teklifler TL olarak verilecek ve istekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.