1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 5 kalem kablo malzemesi alacak

TTK 5 kalem kablo malzemesi alacak

TTK, 5 kalem kablo ek malzemeleri satın almak istiyor.

TTK 5 kalem kablo malzemesi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 5 kalem kablo ek malzemeleri satın almak istiyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 5 kalem kablo ek malzemeleri satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 14 Nisan 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler