1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 8 bin 600 çift çizme satın alacak

TTK 8 bin 600 çift çizme satın alacak

TTK, 8.600 çift uzun konçlu madenci çizmesi satın almak istiyor. 

TTK 8 bin 600 çift çizme satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 8.600 çift uzun konçlu madenci çizmesi satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 8.600 çift, uzun konçlu madenci çizmesi satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 05 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi,, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler. Ayrıca yerli malı teklif eden yerli istekliler için %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklar. 
İhale konusu malzemenin; sözleşmenin imzalanmasını takip eden 60 takvim günü içerisinde; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları, Bülent Ecevit Caddesi, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler