1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK flanşlı boru ve flanş satın alacak

TTK flanşlı boru ve flanş satın alacak

TTK, 15 kalem flanşlı boru ve flanş satın almak istiyor. 

TTK flanşlı boru ve flanş satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 15 kalem flanşlı boru ve flanş satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 15 kalem seyyar flanşlı boru ve flanş satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 08 Temmuz 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin, en geç 45 gün içinde, TTK müesseselerinin tesellüm ambar sahalarına, teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler