1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Tüpraş on yılda 479 enerji verimliliği projesi hayata geçirdi

Tüpraş on yılda 479 enerji verimliliği projesi hayata geçirdi

Tüpraş, 2008-2018 yılları arasında 479 enerji verimliliği projesiyle, 34.480 TJ (Terajoule) enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarını 2,4 milyon ton azalttı.

Tüpraş on yılda 479 enerji verimliliği projesi hayata geçirdi

Enerji Günlüğü - Tüpraş, 2008-2018 yılları arasında 479 enerji verimliliği projesiyle, 34.480 TJ (Terajoule) enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarını 2,4 milyon ton azalttı.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Tüpraş, 2008-2018 yılları arasında 479 enerji verimliliği projesiyle, 34.480 TJ (Terajoule) enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarında 2,4 milyon ton azaltım kaydetti. Bu çalışmalar sayesinde 2008 yılında 119,1 olan enerji yoğunluğu değeri 2018 itibariyle 99,1’e indirildi. 

Tüpraş ayrıca gerçekleştirdiği yönetsel çalışma ve performans artırıcı projelere toplam 2,3 milyar TL kaynak aktardı. Kentsel atık su geri kazanım yatırımıyla İzmit Rafinerisi su ihtiyacını büyük ölçüde temiz su yerine atık su geri kazanımıyla karşılamaya başladı. Ek olarak, su verimliliği ve geri kazanım uygulamalarıyla 2008’den günümüze işlenen ham petrol başına ham su kullanım oranını %36 oranında azalttı. Doğal hayatın korunması ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi amacıyla başlattığı ağaçlandırma uygulamalarında, 2008’den günümüze yaklaşık 160.000 fidan dikti. Böylece 10 yılda 60.000 ton/yıl sera gazı salımı azaltıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İŞ YAPMA BİÇİMİMİZİN ANA UNSURLARINDAN

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu: “Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak belirlediklerini belirterek, “Bir enerji şirketi olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizin başında küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin öneminin bilinciyle, çevresel performansımızın artırılması yer alıyor. Bu doğrultuda, 2008-2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz yatırım ve projelerle enerji tüketim yoğunluğunu 119,1’den 99,1’e indirdik. 2018 yılında geri kazanılan atık su miktarını 2008 yılına göre %73 artırdık. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı da destekleyen inovasyon alanında, 2008-2018 dönemi önemli bir miladı barındırıyor. Ar-Ge merkezimiz ile birlikte katma değerli ve çevresel etkisi düşürülmüş ürün geliştirme, süreç inovasyonu ve dijitalleşme alanlarına odaklandığımız çalışmalara yaklaşık 290 milyon TL kaynak aktardık” dedi. 

Önceki ve Sonraki Haberler