1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Tüpraş sürdürülebilirlik ve saydamlıkta küresel standartları kovalıyor

Tüpraş sürdürülebilirlik ve saydamlıkta küresel standartları kovalıyor

Tüpraş, 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu’yla, uluslararası standartlarda sürdürülebilirlik çalışmaları ve şeffaflığı öncelikli hedefler arasına aldığını duyurdu.

Tüpraş sürdürülebilirlik ve saydamlıkta küresel standartları kovalıyor

Enerji Günlüğü - Tüpraş, 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu’yla, uluslararası standartlarda sürdürülebilirlik çalışmaları ve şeffaflığı öncelikli hedefler arasına aldığını duyurdu.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ’nin [TUPRS] (Tüpraş), finansal ve finansal olmayan performansı ile çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarını anlattığı 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımladı. 

Rapora, bağımsız denetim kapsamında doğrulatılan 271 adet sürdürülebilirlik performans göstergesi dahil edildi ve ilk kez bağlı ortaklıklarla beraber değerlendirilerek tüm veriler konsolide edildi. Küresel sürdürülebilirlik endekslerine yönelik beklentileri karşılayan toplam 85 yeni performans göstergesi de raporda ilk defa yer aldı.

KARBON AYAK İZİ STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA BELİRLENDİ

Tüpraş, Sera Gazı Protokolü’ne (GHG Protokol) göre toplam 15 kategoride detaylı bir Kapsam 3 emisyon analizi gerçekleştirdi. Buna göre 2017 baz yılından itibaren şirketin tüm geçmiş emisyonları (2017-2023) ISO14064 standardı doğrultusunda, üçüncü taraf bağımsız kuruluşlara doğrulatıldı. Bu veriler de ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. 

Tüpraş’ın yatırım harcamaları, operasyonel harcamaları ve gelirleri; çevresel sürdürülebilir faaliyetleri sınıflandıran Avrupa Birliği Taksonomisi kapsamında ilk kez değerlendirildi. Bu değerlendirmenin sonuçları, 2023 Entegre Faaliyet Raporu’nda yayımlandı. 

Gönüllü olarak yapılan bu çalışma kapsamında şirketin yatırımları, operasyonel harcamaları ve gelirlerinin; bağlı ortaklıklarla konsolide edilerek uluslararası ölçekte kabul görmüş bir metodolojiyle, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ne derece uyumlu olduğu ortaya kondu. 

CDP KARBON SAYDAMLIK PROJESİ’NDE ‘B’ SEVİYESİ NOTU

Raporda Tüpraş’ıbn, ilk kez dahil olduğu CDP Karbon Saydamlık Projesi’nin “Su Güvenliği” ve “İklim Değişikliği” programlarında “B” Yönetim Seviyesi notu ile derecelendirildiği bildirildi. 

2023 yılında küresel arenada en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerinden biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olan şirket imzaladığı bu sözleşmeyle; insan hakları, çalışma standartları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağını da taahhüt etmiş oldu.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler