1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Türkyılmaz: Enerji politikaları hızla radikal şekilde değişmeli

Türkyılmaz: Enerji politikaları hızla radikal şekilde değişmeli

MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, enerji politikalarında hızla ciddi ve radikal bir değişikliğe gidilerek, katılımcı ve demokratik bir enerji programına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türkyılmaz: Enerji politikaları hızla radikal şekilde değişmeli

Enerji Günlüğü - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, enerji politikalarında hızla ciddi ve radikal bir değişikliğe gidilerek, katılımcı ve demokratik bir enerji programına geçilmesi gerektiğini söyledi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, yenilenebilir kaynaklara dayalı,  toplum çıkarlarını gözeten, kamusal planlamayı esas alan katılımcı ve demokratik bir enerji programı geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 21.Yüzyıl İçin Planlama İnisiyatifi  tarafından 22 Şubat 2020 tarihinde Ankara'da UMAG  toplantı salonunda Aykut Göker anısına düzenlenen etkinlikte Demokratik Enerji Programı üzerine bir konuşma gerçekleştiren Türkyılmaz, bulundukları her alanda hatalı politika ve uygulamaları eleştirmekle yetinmeyip; olması gereken, toplum çıkarlarını gözeten doğru politika ve uygulamaları tanımlamak, anlatmak ve duyurmak sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, enerji sektörünü özel tekellerin kâr egemenliğinden çıkarıp kamusal bir düzleme aktarmak ve yenilenebilir kaynaklara dayalı, düşük karbon emisyonlu bir ekonomiye yönelerek, enerjide demokratik bir denetimi/programı gerçekleştirme ihtiyacı olduğunu kaydetti. 

"Enerji politikalarında ciddi ve radikal bir değişikliğe hızla gitmeli" diyen Türkyılmaz şu görüşleri dile getirdi:

"Elektrik üretiminde fosil yakıtların payını düşürmeye, yenilenebilir enerji kaynaklarının payını ciddi olarak arttırmaya yönelik politikalar kamusal planlama anlayışı ile, toplum çıkarlarını gözeterek ivedilikle uygulamayız..Bu doğrultuda ilk adım olarak yerli kömür santrallarına verilen alım garantisi, fosil yakıtlı bir çok büyük santrala verilen kapasite tahsisi karşılığı alım garantisi uygulamaları derhal sona erdirmeliyiz. Yenilenebilir kaynaklara verilen ancak bugün amaç dışına çıkmış olan ve bir çok büyük şirkete kamudan kaynak aktarımına dönüşen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği yüksek fiyatla alım garantisi uygulaması gözden geçirmeli ve daraltmalıyız. Bugünden sonra enerji üretim tesislerinin, kamusal bir planlama anlayışı içinde, esas olarak rüzgâr, güneş vb..yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak ve toplum çıkarlarını gözetir biçimde kurulmasını sağlamalıyız.” 

ENERJİ KULLANIMI VAZGEÇİLMEZ İNSAN HAKLARINDAN BİRİDİR

Türkyılmaz, enerji kullanımının olmazsa olmaz ve vazgeçilemez insan haklarından biri olduğunu, ayrıca enerji ihtiyacının karşılanmasının bir kamu hizmeti olduğunu belirterek, “Ne var ki, dünyanın küreselleşme sürecine girmesiyle birlikte iktidarlar tarafından uygulanan neoliberal politikalar sonucunda enerji kullanımı temel bir insan hakkı ve elektrik temini bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmış ve bir piyasa faaliyeti haline getirilerek ticari bir meta haline dönüştürülmüştür" dedi. Sermaye birikim rejiminin sınırsız büyüme eğilimiyle birlikte, enerji sektörünün kamusal bir düzlemden çıkartılarak özel tekellerin kâr egemenliğine teslim edildiğini anlatan Türkyılmaz "Böylece ortaya fosil kaynaklara dayalı, yüksek karbon emisyonlu bir ekonomik yapı çıkmıştır. Bu yapıda tekellerin fosil yakıt temelli politikaları nedeniyle küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımları dünyayı tehdit eder bir konuma gelmiştir. Bu politikaların bir diğer sonucu, enerji yoksulluğu ve yoksunluğunun dayanılmaz bir boyuta ulaşmış olmasıdır.Bu yapı artık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir” ifadesini kullandı. 

Türkyılmaz, Türkiye'nin enerji politikalarını, toplum çıkarlarını gözeten, kamusal hizmet anlayışına uygun olarak, kamusal planlama ilkeleri dahilinde yeniden düzenlemesi gerektiğini vurguladı. 

Önceki ve Sonraki Haberler