Üç ilde toplam 1000 MWe YEKA sahası ihale edilecek

Enerji Günlüğü – Şanlıurfa, Hatay ve Niğde’de toplam 1000 MWe gücünde YEKA alanının kullanım hakkı ihale edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Üç ilde toplam 1000 MWe YEKA sahası ihale edilecek

Enerji Günlüğü – Şanlıurfa, Hatay ve Niğde’de toplam 1000 MWe gücünde YEKA alanının kullanım hakkı ihale edilecek. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa, Viranşehir’de 500 MWe; Hatay, Erzin’de 200 MWe ve Niğde, Bor’da 300 MWe gücünde olacak şekilde, bağlantı kapasiteleriyle beraber, toplam 1000 MWe gücünde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) sahasının kullanım hakkını 30 yıl süreyle tahsis etmek üzere üç ayrı ihale düzenleyecek. 

İhalelere ancak tüzel kişiler veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilecek. İstekliler, ihaleyle ilgili diğer koşulları, şartnamede görebilecekler. İhalelerin yeri, tarihi ve saati, Bakanlık tarafından tarafından isteklilere ayrıca bildirilecek.

İhale şartnameleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde görülebilecek ve aynı adresten temin edilebilecek. Şartname alabilmek için daha önce TC Merkez Bankası Ankara Şubesi’nde, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına açılmış olan TR57 0000 1001 0000 0350 1540 15 IBAN nolu hesaba 5.000 TL yatırılması gerekiyor. 

31 OCAK 2019 SON GÜN

İstekliler tekliflerini 31 Ocak 2019 günü, saat 12.00’ye kadar, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edecekler. Teklifler, aynı gün saat 14.00’te incelemeye alınacak. 

İhale Başlangıç Tavan Fiyatı, 6,50 ABD Doları/kWh olacak. Elektrik Enerjisi Alım Süresi ise YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak. 

TEMİNAT TUTARLARI

İsteklilerin; başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı teminat mektubu sunmaları gerekecek. Teminat mektuplarının tutarları Şanlıurfa-Viranşehir için 3.000.000 ABD Doları; Hatay-Erzin için 1.500.000 ABD Doları, Niğde-Bor için de 2.000.000 ABD Doları olacak. Birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı ayrı sunulacak. 

İstekli ihaleyi kazanırsa sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar Şartnamede verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı teminat mektuplarını Bakanlığa sunacaklar. İhale sonrası teminat mektuplarının tutarları Şanlıurfa-Viranşehir için 15.000.000 ABD Doları; Hatay-Erzin için 8.000.000 ABD Doları; Niğde-Bor için 12.000.000 ABD Doları olacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulan teminat mektupları iade edilecek.

GÜNDER YEKA-2 GES İÇİN SEKTÖR TOPLANTISI DÜZENLİYOR

YEKA-2 YATIRIMCI İÇİN DAHA CAZİP ŞARTLARLA GELDİ

Önceki ve Sonraki Haberler