1. HABERLER

 2. PETROL

 3. Uçucu emisyonların kontrolüne yeni düzenleme

Uçucu emisyonların kontrolüne yeni düzenleme

Benzin ve naftanın depolanması ve aktarımından kaynaklanan uçucu emisyonların kontrolünde denetim, onarım ve sınır değerlere düzenleme getirildi.

Uçucu emisyonların kontrolüne yeni düzenleme

Enerji Günlüğü - Benzin ve naftanın depolanması ve aktarımından kaynaklanan uçucu emisyonların kontrolünde denetim, onarım ve sınır değerlere düzenleme getirildi.

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

YÜZER TAVANLI TANKA BOŞALTIMDA BUHAR BAĞLANTISI MECBURİ DEĞİL

Değişiklik kapsamında “Terminallerdeki tankerlerin dolumu ve boşaltımı” başlıklı 6. maddenin birinci fıkrasına, benzin ve naftanın tankerlere dolum ve boşaltım işlemlerinde boşaltım, yüzer tavanlı tanka yapılıyorsa; işletmecinin buhar geri kazanım sistemine bağlantı kurmasının zorunlu olmadığını bildiren bir ifade eklendi. 

TANKERLERDE TADİLAT VE MUAYENE

Yönetmelik’te “Tankerler” başlığını taşıyan 7. maddeye de iki fıkra eklendi. Buna göre tankerlerde Yönetmelik kapsamında yapılmasına ihtiyaç duyulan tadilatlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen hususlara uygun yapılacak. 

Ayrıca tankerlerin Yönetmelik kapsamındaki muayeneleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatta akaryakıt tankerleri için belirtilen periyotlarda, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşun, yetkilendirmeden sonra iki yıl içinde, Yönetmelikte belirtilen hususları TS EN ISO 17020 standardı kapsamına ekletmesi gerekecek.

BUHAR GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN UYGUNLUĞU

Yönetmeliğin “İzleme ve kontrol” başlıklı 11. maddesinde yapılan değişiklikle; buhar geri kazanım ünitesinin buhar dengeleme sistemine uygunluğu, bundan böyle 5 yılda bir değil 3 yılda bir kez yetkili kuruluşlara doğrulatılacak. 

Ayrıca Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşun, yetkilendirmeden sonraki 2 yıl içinde Yönetmelikte belirtilen hususları TS EN ISO 17020 standardı kapsamına ekletmesi gerekecek. 

11. maddeye eklenen dördüncü fıkra ile de Yönetmelik kapsamında doğrulama başvuruları, işletmeci tarafından; ilgili yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa yapılacak. Bu hüküm yeni tadilat yapılacak terminaller ile akaryakıt istasyonlarının başvurularını kapsamayacak. 

UYGUNSUZLUĞU GİDERME SÜRESİ AZAMİ BİR AY OLACAK

Yönetmelikte “Akaryakıt istasyonlarında denetim” başlıklı 14. maddenin ikinci fıkrasında işletmecinin Faz II buhar geri kazanım sistemi faaliyete geçtikten sonraki ilk 6 hafta içinde ve her 5 yılda bir uygunluğunu yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa onaylatma mecburiyetinde, onay periyodu 5 yıldan, 3 yıla düşürüldü. 

14 maddede uygunsuzluk tespiti halinde işletmecinin mümkün olan en kısa sürede uygunsuzluğu giderme mecburiyetiyle ilgili net bir süreye hükmedildi. Buna göre işletmeci uygunsuzluğu en geç bir ay içinde gidermek zorunda olacak. 

Aynı maddede akaryakıt istasyonlarında motorlu taşıtlara yakıt ikmali esnasında oluşan buharların geri kazanımı amacıyla kurulan buhar geri kazanım sisteminin etkinlik testleri ve doğrulamasının TS EN 16321 Standartlarına uygunluğunun yetkilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından onaylanması gerektiğine hükmeden fıkra ise yürürlükten kaldırıldı. 

ONARIM RAPORU DOĞRULAMA BAŞVURUSUYLA BERABER VERİLECEK

“Akaryakıt istasyonlarında raporlama” başlıklı 15 maddenin üçüncü fıkrasında arıza durumunda “arızanın gecikmeden giderilmesi” hükmü için net bir süreye hükmedildi ve arızanın en geç 2 ay içinde giderilmesi gerektiği bildirildi. İşletmeci ayrıca onarım sonuçlarını, yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa tekrar doğrulama başvurusu ile birlikte iletecek. 

Yönetmeliğe eklenen ve 01 Ocak 2021 günü yürürlük kazanacak olan Ek madde 1’e göre ise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki işletmelerin, hava emisyonu konulu çevre izni alabilmeleri için Yönetmeliğin ilgili hüküm ve esaslarını da sağlamaları gerekecek.

DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 20. maddesindeki değişikliklere göre depolama tesisleri ve tankerlerin dolumu ve boşaltımı hakkındaki yürürlük tarihleri de aşağıdaki gibi olacak. 

 • Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller için 01 Ocak 2021 tarihinde…
 • Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri için 01 Ocak 2023 tarihinde…
 • Ürün çıktı miktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri için 01 Ocak 2024 tarihinde…
 • Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri için 01 Ocak 2025 tarihinde.  

Tankerlerde sınır değerler
Yönetmelik’te tankerler hakkındaki düzenlemeleri bildiren 7. maddesindeki hüküm ve sınır değerler; 

 • Yeni karayolu tankerlerinde 01 Ocak 2021 tarihinde…
 • Mevcut karayolu tankerlerinde 01 Ocak 2022 tarihinde…
 • Mevcut ve yeni demiryolu tankerlerinde 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. 

Tankerden depoya aktarım
Akaryakıtın tankerlerden depolama tanklarına aktarımıyla ilgili düzenlemelere dair hükümler ise şu tarihlerde yürürlük kazanacak. 

 • İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları için 01 Ocak 2021 tarihinde…
 • Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için 01 Ocak 2023 tarihinde…
 • Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 01 Ocak 2024 tarihinde…
 • Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 01 Ocak 2025 tarihinde. 

Buhar geri kazanım sistemi
Akaryakıt istasyonlarında buhar geri kazanım sistemini ilgilendiren hükümler; 

 • Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonları 01 Ocak 2021 tarihinde…
 • Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonlarında 01 Ocak 2024 tarihinde…
 • Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa 01 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte ve…
 • Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8. maddelerinde anılanlar dışındaki diğer mevcut akaryakıt istasyonlarında, 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. 

Ayrıca Yönetmelikte bahsi geçen Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-5 Y.1’de yer alan (1.2), (1.4) ve (1.5) alt bentleri 05 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmış sayılacak. 

Değişiklik Yönetmeliğinin diğer tüm maddeleri ise 05 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte kabul edilecek. 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler