1. HABERLER

  2. ETKİNLİKLER

  3. World Energy Outlook 2013” raporunun Türkiye sunumu yapıldı

World Energy Outlook 2013” raporunun Türkiye sunumu yapıldı

Enerji Günlüğü - Sabancı Üniversitesi Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ve TÜSİAD tarafından düzenlenen “World Energy Outlook 2013” raporunun Türkiye...

World Energy Outlook 2013” raporunun Türkiye sunumu yapıldı

Enerji Günlüğü - Sabancı Üniversitesi Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ve TÜSİAD tarafından düzenlenen “World Energy Outlook 2013” raporunun Türkiye sunumu Uluslararası Enerji Ajansı’nın Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol tarafından yapıldı.

“World Energy Outlook 2013” raporunun Türkiye sunumu Uluslararası Enerji Ajansı’nın Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol tarafından yapıldı.

Toplantının açılış konuşmaları Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Boydakve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Hasan Murat Mercan tarafından gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında ilk sözü alan Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuşmasında şunları kaydetti;“Enerji talep artışına paralel olarak, enerjinin tüm sektörlerinde her yıl büyük miktarda yatırım yapılmasına ihtiyaç var. Elektrik sektöründe artan talebin güvenli ve sürdürülebilir koşullarda karşılanabilmesi için her yıl 8 ila 10 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. Bu ölçekte yatırımları çekebilmenin de iki temel koşulu var: Birincisi istikrarlı bir ekonomi, ikincisi de liberal, şeffaf, rekabetçi bir enerji piyasası. Elektrik sektöründe rekabeti artırmak ve yatırımlara hız kazandırmak üzere son yıllarda önemli adımlar atıldı. Elektrik üretimi, ticareti, satışı ve dağıtımıyla, EnerjiSA’mızın da bir özel sektör oyuncusu olarak en ön sıralarında yer aldığı liberal bir elektrik piyasasının gelişiminde belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Bu yıl içerisinde yasalaşan Yeni Elektrik Piyasası Kanunu, liberalizasyonu daha ileriye taşıyan çok önemli bir adım oldu. Bu yıl dağıtım özelleştirmeleri tamamlandı. Serbest tüketici limitindeki düşüş ile nihai tüketim seviyesinde teorik piyasa açıklığı %80’in üzerine çıktı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde serbest tüketici limitinin sıfırlanması ile perakendede hedeflenen tam rekabetçi pazar yapısına ulaşılmış olmasını bekliyoruz. Ancak bunu yeterli görmemeli, Türkiye ekonomisinin büyümesini ve rekabetçiliğini daha fazla destekleyecek, tüketicinin kazanımlarını zenginleştirecek daha rekabetçi bir enerji piyasasına ulaşmayı hedeflemeliyiz.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Boydak, ise konuşmasında enerji sektörünün son yıllarda büyük bir gelişim ve devinim sürecine girdiğini ifade etti.

Ekonomik anlamda kaydettikleri gelişmeler sonucunda bazı ülkelerin enerji talebinde ciddi bir artış yaşandığını belirten Boydak şu ifadeleri kullandı: "Bu durum neticesinde enerjide batıdan doğuya doğru bir talep kayması gözleniyor. Diğer yanda ise yeni enerji kaynaklarında örneğin kaya gazının ekonomik olarak çıkarılmaya başlanması gibi dikkat çekici gelişmeler kaydediliyor, iklim değişikliği başta olmak üzere çevresel kaygılar ise enerji bileşenlerinde önceliklerin gözden geçirilmesine neden oluyor. Nihayetinde tüm bu unsurlar enerji piyasalarında dengelerin ciddi ölçüde değişmesine yol açıyor"

Büyümenin ve rekabet gücünün merkezinde sanayi olduğunu belirten Boydak, AB’nin 2013 yılında yayınladığı rekabetçilik raporunda sanayi olmadan büyüme ve istihdam olamayacağının kaydedildiğine dikkati çekti.

Boydak, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, İran ile nükleer enerji bağlamında varılan anlaşma, Irak petrol ve doğalgazının piyasaya arzında kaydedilen gelişmelerin son dönemde gündemin önemli unsurları olduğunun altını çizdi. Memduh Boydak, Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun elektrik piyasasına ve enerji borsasına ilişkin düzenlemelerin tamamlayıcısı olduğunu belirterek, "Bu itibarla kanuna ilişkin değişiklik metni üzerinde çalışılmakta olduğunu da gözönüne alarak; maliyet bazlı fiyatlandırma, BOTAŞ'ın yeniden yapılandırılması ve kontrat devri konularının, sektörün liberalleşmesi açısından kritik nitelikte olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan “World Energy Outlook” Raporu, küresel enerji piyasalarının bugününe ve gelecek 20 yıla ilişkin en son tahminleri, politika gelişmelerini ve bir önceki yıldan bu yana elde edilen tecrübelerle güçlendirilen analizleri içeriyor. “World Energy Outlook”, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonlarına yer veriyor. Rapor, kısa ve orta vadede enerji sisteminin nasıl dönüşebileceğine dair önemli analizler sunuyor ve enerji sektörünü takip eden herkes için başucu kitabı niteliği taşıyor.

Toplantıda ayrıca “Küresel Enerji Dengelerindeki Değişimler ve Rekabetçilik” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin oturum başkanlığını TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı ve Sabancı Grubu – Enerji Grup Başkanı Selahattin HAKMAN yaptı.

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Vekili Nusret CÖMERT, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Batu AKSOY, TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu BaşkanıAhmet DÖRDÜNCÜ, Genel Enerji CEO’su Tony HAYWARD ve Paris Siyaset Bilimi Çalışmaları Enstitüsü (Science Po), Uluslararası Enerji Bölümü Direktörü Giacomo LUCIANI söz konusu panele katılarak enerji piyasalarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Önceki ve Sonraki Haberler