1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yenilenebilir enerji tesislerine lisans kolaylığı

Yenilenebilir enerji tesislerine lisans kolaylığı

BES ve JES’ler ile elektrik depolama tesisi kuran RES ve GES’lere lisans süreçlerinde önemli kolaylıklar getirildi. Tesisler YEKDEM'den de yararlanacak.

Yenilenebilir enerji tesislerine lisans kolaylığı

Enerji Günlüğü - BES ve JES’ler ile elektrik depolama tesisi kuran RES ve GES’lere lisans süreçlerinde önemli kolaylıklar getirildi. Tesislerin YEKDEM’den yararlanmalarının önündeki engeller de kaldırıldı. 

7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kanunun 56. maddesi uyarınca 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7. maddesine eklenen hükümlerle, biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına yönelik başvuruların teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle düzenlenecek. 

Ayrıca elektrik depolama tesisi kurma taahhüdü veren tüzel kişilere, taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar EPDK tarafından rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim önlisansı verilecek. 

Bu kapsamdaki rüzgar ve güneş enerjisi tesisleri için daha önce hükmedilen önlisans başvuru değerlendirme yöntemleri uygulanmayacak. Bu tesislerin önlisans ve lisans verme koşulları ile tadili ve iptali, teminatın irat kaydedilmesi hususları ve üretilen elektriğin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, EPDK tarafından yönetmelikle düzenlenecek. Bu kapsamda kurulan tesisler yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasından da yararlanabilecekler. 

YEKDEM’DEN YARARLANACAKLAR
Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine de; taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücüne kadar kapasite artışına izin verilecek. Ancak bu izin; aşağıdaki şartlara bağlı olacak.

  • Lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması
  • İşletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması
  • TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması. 

Bu şekilde kapasite artışı alan kuruluşlar YEKDEM’den yararlanmayla ilgili kapasite artışı kısıtından da muaf tutulacaklar.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler