1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Zaimler: Enerji dönüşümünün omurgasında elektrik dağıtım şirketleri var

Zaimler: Enerji dönüşümünün omurgasında elektrik dağıtım şirketleri var

ElderBaşkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye’nin kendi sorumluluklarını ve kendi ara hedeflerini kapsayan bilimsel temelli hedefe dayanan bir iklim yol haritasını hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Zaimler: Enerji dönüşümünün omurgasında elektrik dağıtım şirketleri var

Enerji Günlüğü - Elder Başkanı Kıvanç Zaimler, enerji dönüşümünde dağıtım şirketlerinin çok önemli rolleri olduğunu belirterek, “Enerji dönüşümünün omurgasında elektrik dağıtım şirketleri var” dedi.

2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı - COP27 için Mısır’da bulunan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Elder Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, COP27’ye ilişkin gözlemlerini Enerji Günlüğü ile paylaştı. COP27’nin verilen sözlerin çok az tutulduğu COP26’nın gölgesinde devam ettiğini belirten Zaimler, bu yılki zirvenin odağında da ekonomide trilemma adı verilen imkansız üçlü kavramının olduğunu söyledi.

Zaimler, “Buradaki devletler, karar vericiler, bütün buradaki paydaşlar şu üç soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar: İlki enerji arz güvenliğini sağlamak. İkincisi bunun maliyeti. Bu ikisini sağladıktan sonra son olarak bunların iklim etkisi. Bu üçü sürekli çeliştiği için çözümler sürekli erteleniyor” dedi.

“ELEKTRİĞİN ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE TÜKETİMİ ŞEKİL DEĞİŞTİRECEK”

Zaimler, Türkiye’nin de bu trilama içinde bir yandan enerji arz güvenliğini sağlamaya, bir yandan bunun ödenebilirliğini, ucuzluğunu sağlamaya çalışırken, bir yandan da iklim etkisini azaltmaya çalıştığını ifade etti. Arz güvenliği konusunda bundan sonraki süreçte ciddi bir yenilenebilir enerji kapasitesi devreye gireceğine vurgu yapan Zaimler, “Elektrik değer zincirine baktığımızda elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi şekil değiştirecek. Bugün yenilenebilir, verimlilik ve dağıtım şebekelerinden bahsediyoruz” dedi.

“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN OMURGASINDA ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ VAR”

Enerji dönüşümünün omurgasında elektrik dağıtım şirketlerinin olduğunu ifade eden Zaimler, “Dağıtım şirketleri kendileri emisyonu yaymasalar da dekarbonizasyonda iki tane çok önemli rolleri var. Biri bu dönüşümün içinde yenilenebilir enerjiyi taleple buluşturmak gibi bir yükümlülükleri. İkincisi de teknik ve teknik olmayan kayıpları azaltmak. Geçtiğimiz 9 senede bu kayıplar Türkiye’de %18,2’den %11,9’a düşmüş durumda. Dolayısıyla biz bir yandan şebekemizi daha fazla yenilenebilir enerjiye uyumlu hale getireceğiz, bir yandan da kayıpları azaltarak verimlilik dediğimiz faaliyeti yürüteceğiz. Dolayısıyla bu dönüşümde dağıtım şirketlerinin de çok önemli rolleri var” dedi. 

“TÜRKİYE BİLİMSEL TEMELLİ İKLİM YOL HARİTASINI HIZLA HAYATA GEÇİRMELİ”

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bir kaynak aktarımının bu ülkelerin bazı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Zaimler, “Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de kendi sorumluluklarını, kendi yol haritasını ve kendi ara hedeflerini bilimsel temelli hedefe dayanan bir yol haritasını hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gerekiyor. Bizim özellikle yenilenebilir enerji kapasitemizi arttırmak konusunda önemli inisiyatiflerimiz var. Bu kapasiteyi artık stratejik planlardan sahada gerçekten tüketicinin hizmetine sunacak şekilde hızlıca hayata geçirmemiz lazım. Dolayısıyla bütün paydaşların üzerine bir görev düşüyor” ifadelerini kullandı. 

Sabiha KÖTEK - Enerji Günlüğü 

 

İlgili Haberler