1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Zonguldak Sera İhtisas OSB dağıtım şebekesi yaptıracak

Zonguldak Sera İhtisas OSB dağıtım şebekesi yaptıracak

Zonguldak Tarıma Dayalı İhtisas OSB, altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi için hizmet satın alacak.

Zonguldak Sera İhtisas OSB dağıtım şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Zonguldak Tarıma Dayalı İhtisas OSB, altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi için hizmet satın alacak. 

Zonguldak (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile 56ha’lık Zonguldak (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ye ait altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işini, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulüyle ihale edecek.

İhale, 29 Haziran 2021 günü, saat 11.00’de, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu iş için 27.443.063,50 lira keşif bedeli ve 823.291,91 lira da geçici teminat belirlendi. İsteklilerin mali yeterlilik evrakını ve iş deneyimi belgelerini ibraz etmesi ve kazandığı takdirde işi 15 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161, Çankaya, Ankara adresinde veya Zonguldak (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, P.K.8 67900, Çaycuma, Zonguldak adresinde görülebilecek ve 1.000 TL karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, 1106 nolu açık büro, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161, Çankaya, Ankara adresinden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Haberler