Bioden Enerji, Afyon'da 8 MW'lık biyogaz tesisi kuracak

Bioden Enerji, Afyon'da 8 MW'lık biyogaz tesisi kuracak

Enerji Günlüğü - Bioden Enerji, Afyonkarahisar'da tavuk ve büyükbaş hayvan dışkılarını ısı ve elektriğe dönüştürecek 8 MW kapasiteli bir biyogaz tesisi kuracak. 

Bioden Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Afyonkarahisar ili, Başmakçı ilçesi sınırları içerisinde Bioden Afyon Başmakçı Biyogaz Tesisi (8 MWe/8,32 MWm/9,4 MWt) projesinin hayata geçilmesi planlanıyor.

75.609.170 TL bedelli proje kapsamında günde 740 ton tavuk dışkısı atıkları ve 360 ton büyükbaş hayvan dışkısı atıkları anaerobik koşullarda işlenerek biyogaza ve hemen arkasından üretilen biyogaz güç ünitesinde elektrik enerjisine dönüştürülecek. Ayrıca az da olsa besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla çevrede mevcut tarımsal kaynaklı bitkisel atıkların da (Hayvansal yem atıkları, sap, saman, mısır silajı ve tarım arazilerinde kalan bitki dokusu atıkları) ilerleyen dönemde kullanılması planlanıyor. 

Toplamda 8 MW/saat elektrik üretim kapasitesinde olması ve aynı zamanda kojenerasyon vasıtasıyla 9,40 MWt değerinde ısıl güç oluşturması öngörülüyor. 4 milyon adet yumurta tavuğu ve buna ek olarak 13.700 büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu tespit edilmiş Başmakçı ilçesi sınırları içerisinde, dört kademede her biri 2 MW/saat kapasitesinde kurulması planlanıyor. 

SERA YATIRIMI DA YAPILACAK

Proje içerisinde aynı zamanda 25.920 m2’lik bir sera yatırımı da öngörülüyor. Bu sayede biyolojik süreçleri içinde barındıran biyometenizasyon prosesi ile sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için güzel bir adım atılmış olacak.

Proje alanına en yakın yerleşim yeri olarak yaklaşık 2.200 m mesafe ile Akkeçili köyü bulunuyor.