1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. 10 yıllık lisanssızlara lisans yolunu açacak yasa teklifi sunuldu

10 yıllık lisanssızlara lisans yolunu açacak yasa teklifi sunuldu

10 yıllık lisanssız tesis sahipleri, talep ederlerse lisans alarak lisanslı üretime geçebilecekler.

10 yıllık lisanssızlara lisans yolunu açacak yasa teklifi sunuldu

Enerji Günlüğü - 10 yıllık lisanssız tesis sahipleri, talep ederlerse ve lisans yükümlülüklerini kabul ederlerse, lisans alarak lisanslı üretime geçebilecekler. 

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Afyonkarahisar Milletvekili Ali, Özkaya, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya öncülüğünde toplam 103 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (T.B.M.M.) sunulmuştu. 

Teklif Meclis Enerji Komisyonunda oyçokluğuyla kabul edildi. Bugün şerhlerle ilgili bir görüşme yapacak olan Komisyon, teklifi görüşülmek üzere T.B.M.M. Genel Kuruluna sevk edecek. 

Teklifte Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Nükleer Düzenleme Kanunu’nda bazı değişiklikler öngörülüyor.

Teklif, YEKDEM kapsamında 10’uncu yılını dolduran lisanssız üretim tesislerinin, lisanslı üretime geçebilmesini öngörüyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna dair değişiklik önerisine göre 10 yıllık süresini bitiren lisanssız üretim tesislerinin sahipleri talep ederlerse; lisans almak ve lisansın gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmek suretiyle, lisanslı üretime geçebilecekler. 

Teklife göre bu işlem için tesis sahibinin; öncelikle talepte bulunması ve lisans alma bedeli ile lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının, tesis tipi bazında uygulanan güncel YEK Destekleme Mekanizması fiyatından fazla olması halinde aradaki fiyat farkının YEKDEM'e katkı bedeli olarak ödenmesi koşullarını kabul etmesi gerekecek. 

Bu kapsamdaki başvurular için uygulanacak lisans alma bedeli, lisans süresi ve lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ilişkin diğer hususlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ayrıca belirlenecek. 

Teklifin Kanunda öngördüğü diğer bir değişikliğe göreyse; yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri için yapılacak yarışmaya ilişkin usul ve esaslar, ilgili yarışma şartnamesinde Bakanlık tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda oluşan fiyat ve/veya bedel ise yarışma şartnamesinde belirlenecek süre boyunca YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler