1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Göller ve denizlerde imarsız tesis kurulumu teklif edildi

Göller ve denizlerde imarsız tesis kurulumu teklif edildi

Denizlerde ve göllerde kurulacak elektrik üretim tesisleri için imar planı zorunluluğunu ortadan kaldıran kanun teklifi komisyonda onaylandı.

Göller ve denizlerde imarsız tesis kurulumu teklif edildi

Enerji Günlüğü - Denizlerde ve göllerde kurulacak elektrik üretim tesisleri için imar planı zorunluluğunu ortadan kaldırmayı öneren teklif Meclis Komisyonunda onaylandı.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Afyonkarahisar Milletvekili Ali, Özkaya, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya öncülüğünde toplam 103 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (T.B.M.M.) sunulmuştu

Teklif Meclis Enerji Komisyonunda oyçokluğuyla kabul edildi. Salı günü şerhlerle ilgili bir görüşme yapacak olan Komisyon teklifi görüşülmek üzere T.B.M.M. Genel Kuruluna sevk edecek. 

Teklifte Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Nükleer Düzenleme Kanunu’nda bazı değişiklikler öngörülüyor.

Teklifte Kıyı Kanunundaki değişiklik önerisiyle; denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında, imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilmesi sağlanacak. Ancak içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri bu hüküm kapsamının dışında tutulacak.

Mevcut düzenlemede ancak imar planı kararıyla ve sadece denizlerde yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabiliyor.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler