1. HABERLER

  2. KARİYER/ATAMA

  3. 65 enerji uzman yardımcısı alınacak

65 enerji uzman yardımcısı alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çeşitli lisans dallarını bitirmiş enerji uzman yardımcıları alınacak. 

65 enerji uzman yardımcısı alınacak

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çeşitli lisans dallarını bitirmiş enerji uzman yardımcıları alınacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji uzman yardımcılığı sınavı açtı. - Bakanlığın merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla alınacak enerji uzman yardımcılarının sayısı 65. Bunlardan 40’ı mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek. Bunlar arasında 6 maden, 4 jeoloji, 4 petrol ve doğalgaz, 4 çevre, 2 inşaat, 4 enerji sistemleri, 5 endüstri, 3 harita (ve yakın branşlar) ve 6 elektrik, elektronik mühendisliği mezunu yer alacak. 25 enerji uzman yardımcısı ise hukuk, istatistik, iktisat, ekonomi, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi gibi dallarda mezun veren fakülteleri bitirenler arasından alınacak. Bunlardan 7’si hukuk, 3’ü istatistik lisans diplomalılar olacak.    

KPSS PUANI DA ÖNEMLİ 

Sınavlarda başarılı olup alınacak enerji uzman yardımcılar 8 ve 9. derecedeki kadrolara yerleştirilecek. Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvuru gelmezse kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapılabilecek. 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacak.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Enerji Uzman yardımcılığı sınavlarına başvurucakların, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), ilgili puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olma şartı aranıyor. 

Başvuru yapabilmek için 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek.) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmama şartı bulunuyor. Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak ve süresi içinde başvurmuş bulunmak da diğer şartlar arasında.

BAŞVURULAR 16 MAYIS - 3 HAZİRAN

Başvurular, 16 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 03 Haziran 2016 tarihinde saat 16.00’ya kadar devam edecek. Adaylar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurup KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısını alarak bizzat ya da posta yoluyla başvurabilecek. Başvuruda adaylardan iki adet vesikalık fotoğraf ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet adresinde yer alan örneğe uygun özgeçmişi de istenecek. 

SINAV TARİHİ VE YERİ

Enerji uzman yardımcılığı giriş sınavı, 20 Haziran - 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlık merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet adresinde yayınlanacak. 

SINAV ŞEKLİ VE KONULAR

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınavda adayların mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat konusundaki bilgileri ölçülecek. 

Adaylar ayrıca, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden de değerlendirilecek. Bilgi seviyesi 50 puan, diğer özellikler ise her biri 10’ar puan olmak üzere toplam 50 puan üzeriden değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şart.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapacak. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenecek. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenecek. Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilecek veya fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilecek. Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olacak. Ancak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecek.

Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecek. Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve Bakanlık internet adresinde duyurulacak.

Önceki ve Sonraki Haberler