1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Arıtma tesislerinin sanayi elektrik aboneliği kapsamı genişletildi

Arıtma tesislerinin sanayi elektrik aboneliği kapsamı genişletildi

Enerji Günlüğü - Sanayi abone grubunda değerlendirilecek olan arıtma tesislerinin kapsamı Belediyelerden tüm mahalli idarelere genişletildi.Enerji...

Arıtma tesislerinin sanayi elektrik aboneliği kapsamı genişletildi

Enerji Günlüğü - Sanayi abone grubunda değerlendirilecek olan arıtma tesislerinin kapsamı Belediyelerden tüm mahalli idarelere genişletildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 15/10/2014 tarihli ve 5262 nolu Kurul Kararını bugünkü Resmi Gazete’de yayımlayarak duyurdu.

Buna göre, daha önce sadece belediyelere ait arıtma tesisleri için uygulanan tek terimli sanayi tarife grubu fiyatı tüm mahalli idarelere ait arıtma tesislerine uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2014 tarihli toplantısında 28/12/2012 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların, Abone Gruplarının Tanımı ve Tespiti başlıklı Sanayi abone grubunu düzenleyen 2.maddesinin 7 nci fıkrasının (b) bendi değiştirildi.

Daha önce “Aboneliği Belediye tüzel kişiliği adına yapılan belediyelere ait arıtma tesislerine, bağlı oldukları gerilim seviyesine göre tek terimli sanayi tarife grubu fiyatı uygulanır.” şeklinde olan fikra, “Aboneliği Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birlikleri adına yapılan Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birliklerine ait arıtma tesislerine, bağlı oldukları gerilim seviyesine göre tek terimli sanayi tarife grubu fiyatı uygulanır.”şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir.” şeklinde değiştirildi.

Sözkonusu 7. madde ise şu şekilde: “Gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve arıtma tesisi olduklarını ilgili Bakanlığın İl Müdürlüklerinden belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan arıtma tesisleri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde sanayi abone grubunda değerlendirilir.”

Önceki ve Sonraki Haberler