1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Bafra Sera İhtisas OSB elektrik dağıtım şebekesi yaptıracak

Bafra Sera İhtisas OSB elektrik dağıtım şebekesi yaptıracak

Samsun Bafra Sera İhtisas OSB, elektrik dağıtım şebekesi ve çevre aydınlatma işleri için hizmet satın alacak. 

Bafra Sera İhtisas OSB elektrik dağıtım şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Samsun Bafra Sera İhtisas OSB, elektrik dağıtım şebekesi ve çevre aydınlatma işleri için hizmet satın alacak. 

Samsun Bafra Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile OSB alanına ait yol, içme suyu, yağmursuyu, atıksu ve atıksu paket arıtma tesisi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapımı ve elektrik dağıtım şebekesi ile çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işlerini, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulüyle ihale edecek.

İhale, 02 Mart 2021 günü, saat 11.00’de, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat, İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu iş için 30.656.610,28 TL keşif bedeli ve 919.698,31 TL de geçici teminat belirlendi. İsteklilerin mali yeterlilik evrakını ve iş deneyimi belgelerini ibraz etmesi ve kazandığı taktirde işi 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, 1106 numaralı açık büro, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161, Çankaya, Ankara veya Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Hacınabi Mahallesi, HacıAhmet Sokak, No: 6, Bafra, Samsun adresinde görülebilecek ve 1.000 TL karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, 1106 numaralı açık büro, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161, Çankaya, Ankara adresinden temin edilebilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler