1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Bağlantı görüşü en geç 10 günde verilecek

Bağlantı görüşü en geç 10 günde verilecek

Elektrik dağıtım sistemine bağlanmak isteyen üreticiler en çok 10 günde bağlantı görüşü alabilecek. 

Bağlantı görüşü en geç 10 günde verilecek

Enerji Günlüğü - Elektrik dağıtım sistemine bağlanmak isteyen üreticiler en çok 10 günde bağlantı görüşü alabilecek. 

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik uyarınca bağlantı görüşü, başvurudan itibaren en geç 10 gün içinde başvurucuya bildirilecek. 

Yönetmeliğin “Bağlantı görüşü” başlıklı 10/A maddesinin, 4. fıkrasının (a) bendinde bildirilen bağlantı görüşü bildirim süresi; saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü, saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren on iş günü olarak güncellendi. 

Bu süre daha önce saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü, saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü olarak bildiriliyordu. Bağlantı görüşü, başvurucunun talebi doğrultusunda, elektronik ortamda da bildirilebilecek. 

Ayrıca Yönetmeliğe, “Önlisans aşamasında bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının imzalanması” başlıklı Geçici 8. Madde eklendi. Bu madde; üretim lisansından önce bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanamayacağı hükmünü getiriyor. 

Geçici 8. Maddede şöyle deniyor: 
“1) Üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları üretim lisansı alınmadan önce imzalanamaz. Ancak, önlisans sahibi tüzel kişinin başvurusu ve dağıtım lisansı sahibinin olumlu görüş vermesi şartıyla 31/12/2020 tarihine kadar bağlantı anlaşması imzalanabilir.

2) Birinci fıkra kapsamında yatırımın ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yatırım programı kapsamında tesis edilmesi halinde, Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilmesi Metodolojisi kapsamında hesaplanacak yatırım tutarının tamamı kadar teminat kullanıcıdan alınır. Alınan teminatların geri ödemesinin yapılabilmesi için üretim tesisinin geçici kabulünün yapılmış olması, söz konusu dağıtım tesisinin geçici kabulü ile dağıtım tesisinin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin izin belgesinin alınmış olması gerekir.”

Önceki ve Sonraki Haberler