1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Bankalar 2020’de kömürü finanse etmedi

Bankalar 2020’de kömürü finanse etmedi

2020'de Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının fosil yakıtlara aktardığı finansman 3 milyar dolara ulaştı, ancak ilk kez kömür dışarıda bırakıldı.

Bankalar 2020’de kömürü finanse etmedi

Enerji Günlüğü - 2020'de Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının fosil yakıtlara aktardığı finansman 3 milyar dolara ulaştı, ancak ilk kez kömür dışarıda bırakıldı.

Enerji Politikaları Takibi ile Big Shift Global isimli konsorsiyum tarafından, dünyanın önde gelen dokuz büyük Çok Taraflı Kalkınma Bankası'nın  proje finansmanı verilerinin değerlendirildiği bir rapor yayınladı. Veriler, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana, bankaların temiz enerjiye en az 12 milyar dolar, fosil yakıtlara ise 3 milyar dolar finansman sağladığını ortaya koyuyor. Rapor,  ilk kez çok taraflı kalkınma bankalarının 2020’de kömüre proje finansmanı aktarmadığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, 2020 yılındaki düşüşün iki nedeni olduğunu vurguluyor. Bunlardan ilkini büyük ölçekli petrol ve doğal gaz projelerinin onaylanmasında küresel salgından kaynaklanan düşüş oluşturuyor. Bir diğer neden ise, ekonomik toparlanma paketlerinin genelindeki harcamaların şeffaflığının sınırlı olması olarak belirtiliyor.

FOSİL YAKIT FİNANSMANININ %75’İ DOĞAL GAZA

Tüm fosil yakıtlar arasında doğal gaza sağlanan finansal destek, 2018-2020 döneminde bilinen çok taraflı kalkınma bankalarının fosil yakıtlara sağladığı desteğin %75'inden fazlasını oluşturdu. Küresel ölçekte en hızlı şekilde büyüyen fosil yakıt emisyon kaynağı olan doğal gaza sağlanan finansman, bankalar için ele alınması gereken öncelikli konular arasında yer alıyor. Yeni kurulacak doğal gaz altyapısının 30 ilâ 40 yıllık ömrü bulunuyor. Bu durum bankalar için önemli bir yatırım riski oluşturuyor. 2050 yılına kadar büyük ekonomilerin karbondan arındırılması sonucunda, küresel ölçekte yarım trilyon dolarından fazla mali değeri olan doğalgaz altyapısı, atıl varlık olma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bu analize ve Enerji Politikaları Takibi’ne dahil edilen Çok Taraflı Kalkınma Bankaları arasında Dünya Bankası Grubu (WBG), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslami Kalkınma Bankası (IsDB), Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası (IaDB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) bulunuyor.

 

İlgili Haberler