Başkent Elektrik 57 milyon lira kar payı dağıtacak

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, 57.108.392 lira kar payı avansı dağıtacak.

Başkent Elektrik 57 milyon lira kar payı dağıtacak

Enerji Günlüğü – Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, 57.108.392 lira kar payı avansı dağıtacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası kalan 114.216.785,00 TL’nin %50’si olan 57.108.392 TL’yi avans kar payı olarak dağıtacağını duyurdu. 

Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avansları varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek. Serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avansları, yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilecek. 

İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda ise bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçeler, öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak. Bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde de dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamı, yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler