1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Bilecik: Enerji sektörü büyüdükçe ekonomiyi ileri taşır

Bilecik: Enerji sektörü büyüdükçe ekonomiyi ileri taşır

Enerji Günlüğü – TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, sektör olarak teknoloji odaklı daha verimli ve rekabetçi bir piyasa tesis edildiği takdirde...

Bilecik: Enerji sektörü büyüdükçe ekonomiyi ileri taşır

Enerji Günlüğü – TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, sektör olarak teknoloji odaklı daha verimli ve rekabetçi bir piyasa tesis edildiği takdirde 2030’da elektrik ve doğalgaz sektörünün ekonomiye katkısının yüzde 34 oranında artabileceğini belirtti.

 TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu ve Boston Consulting Group (BCG)’un birlikte hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” raporu tanıtım toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, kentleşme ve sanayi 4.0 gibi parametreler enerjiye olan talebi arttırırken azalan kaynaklar ve iklim değişikliğinin de sektörü yaraladığını ifade etti. Bilecik, “Enerji sektörü olarak teknoloji odaklı daha verimli ve rekabetçi bir piyasa tesis edildiği takdirde 2030’da elektrik ve doğalgaz sektörünün ekonomiye katkısı yüzde 34 oranında artabilir” dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÜRETİMDE VE TÜKETİMDE ETKİLİ

Amaçlarının sürdürülebilir enerjiye katkı sağlamak olduğunun altını çizen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “TÜSİAD olarak daima ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak alanlara odaklandık. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin stratejik bileşenlerinden olan enerji sektörü daima gündemimizde yer aldı. Her 10 yılda bir sektöre dair raporlarla arz güvenliğinin güçlendirilmesi, şeffaf ve öngörülebilir gibi 3 ana temelde hazırladığımız raporlarla sektöre katkı sağlıyoruz. Enerji her ülke için kritik önemde. Sadece temel gereksinimlere cevap vermekle kalmıyor aynı zamanda ülkenin stratejik konularına da cevap veriyor. Kentleşme, Sanayi 4.0 gibi parametreler enerjiye olan talebi arttırırken azalan kaynaklar ve iklim değişikliği de sektörü yaralıyor. Netice de enerji değer zincirinin her halkasının gelişimi de ayrı değer kazanıyor. Güçlü olmak için eskiden fosil kaynaklara sahip olmak gerekiyordu bugün ise enerjinin ne kadar verimli üretilebildiğine, enerji verimliliğinin üretim ve kullanımda ne kadar arttırıldığına ve teknoloji ile beraber insan kaynağına dayanıyor. Ülkemiz tüm bu gelişmeleri dikkate almak zorunda” dedi.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANDIĞI EKOSİSTEM ŞART

“TÜSİAD olarak arz güvenliği ve bölgesel konularda bu raporun itici güç olacağını biliyoruz. 2017 yılında yüzde 7,4 ile en yüksek büyüme oranı yakalandı. Bu başarı tüm Türkiye için memnuniyet verici bir gelişmedir. Temelde baktığımız zaman kalkınma vizyonunda büyümenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Sanayi ve dijital dönüşüm trendi büyümenin aşamalarıdır” diyen Bilecik, dönüşümün enerji arz güvenliğinin sağlandığı bir ekosisteme ihtiyaç duyduğunu ve artık daha fazla katma değerin daha az enerji tüketerek sürdürülebileceğini belirtti. Konuşmasında ekonomideki büyümenin enerji sektöründeki büyümeyi de beraberinde getirdiğini, enerji sektörünün de büyüdükçe ekonomiyi ileri taşıdığını vurgulayan Bilecik dışa bağımlılığın azalması için yerli kaynak kullanımı ve iklim değişikliği ile mücadele için yenilenebilir kaynak kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bilecik, aynı zamanda güçlü arz-talep dengesi için şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısı tesis edilmesini sözlerine eklerken şu hususlara dikkat çekti; “Yatırımı cazip kılacak düzenleyici, çevreci şebeke alt yapısına ihtiyaç var. Ayrıca gündemin ana maddeleri dağıtık enerji, akıllı şebekeler ve depolama sistemleridir. Eğer sektör olarak teknoloji odaklı daha verimli ve rekabetçi bir piyasa tesis edildiği takdirde 2030’da elektrik ve doğalgaz sektörünün ekonomiye katkısı yüzde 34 oranında artabilir. Geç olsun güç olmasın diye bir laf var fakat ben bu lafı biraz değiştirmek istiyorum. Güçlü Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için geç de olmasın güç de olmasın.”

Raşit Kırkağaç

Önceki ve Sonraki Haberler