1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Büyük endüstriyel kazalara karşı yönetmelik yayınlandı

Büyük endüstriyel kazalara karşı yönetmelik yayınlandı

Enerji Günlüğü – Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile,...

Büyük endüstriyel kazalara karşı yönetmelik yayınlandı

Enerji Günlüğü – Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği yayınladılar. 

Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlama yolunda alınması gereken önlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Yönetmelik kapsamında sayılan çok sayıda tehlikeli madde; zehirli maddeler, alevlenici sıvılar ve gazlar, radyoaktif maddeler, reaktif maddeler, patlayıcı maddeler, petrol ürünleri ve yakıtlar ile kanserojen maddeler gibi başlıklar altında sınıflandırılabilir. 

İSTİSNALAR

Yönetmeliğin “İstisnalar” başlıklı 3. maddesine göre askeri kuruluş, tesis ve depolar; iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri yürütenler; Yönetmelikte belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi, tehlikeli maddelerin Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlarının sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına ve bu transfer zinciri üzerindeki geçici ara depolama faaliyetleri ile liman, iskele ve demiryolu yükleme boşaltma istasyonlarında yapılan tehlikeli maddenin bir taşıma aracından başka bir taşıma aracına aktarılması sırasındaki yükleme, boşaltma ve nakliye işlemlerinde; tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasında; madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerinde; denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması, depolanması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerde; deniz tabanı altında; sadece depolamaya ait sahalarda gaz depolanmasında; hidrokarbonlar da dahil olmak üzere minerallerin arandığı ve çıkarıldığı sahalarda gaz depolanmasında ve yer altında veya yer üstünde atıkların düzenli depolandığı sahalara uygulanmayacak. 

UYGULANACAK DURUMLAR VE KURULUŞLAR

Yönetmelik hükümleri, boru hatları üzerinde depolama faaliyetinin yapıldığı pompa istasyonlarında; tehlikeli maddelerin kullanıldığı kimyasal ve ısıl işlemlerde ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetleri ile maden işleme faaliyetlerinde tehlikeli maddelerin bulunduğu atık havuz ve barajlarına ve doğal katmanlarında, akiferlerde, tuz yataklarında ve kullanılmayan madenlerde bulunan kıyı yer altı gaz depolarına uygulanacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler