1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Çan Termik Santrali için sistem bakımı ihalesi

Çan Termik Santrali için sistem bakımı ihalesi

Enerji Günlüğü- EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Redresör sistemlerinin on yıl sonrası gerekli...

Çan Termik Santrali için sistem bakımı ihalesi

Enerji Günlüğü- EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Redresör sistemlerinin on yıl sonrası gerekli olan bakım ve ayarları ile bir yıl süreli sınırsız arıza bakım işlerinin yaptırılması işi için açık ihale usulü ile ihale ilanı yaptı.

Resmi Gazete’nin 12 Şubat 2014 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Teklifler 27/02/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İHALE DÖKÜMANI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLECEK

İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilecek.

İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap numaralarından birine yatırmaları zorunlu olacak.

İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecek olup, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecek. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

İhale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler