1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Dağıtıcıların CNG/LNG ihale düzenlemeleri revize edildi

Dağıtıcıların CNG/LNG ihale düzenlemeleri revize edildi

EPDK, ihtiyaç halinde doğalgaz dağıtım şebekesi için CNG ve LNG teminine yönelik yapılacak ihalelerin kurallarını güncelledi.

Dağıtıcıların CNG/LNG ihale düzenlemeleri revize edildi

Enerji Günlüğü - EPDK, ihtiyaç halinde doğalgaz dağıtım şebekesi için CNG ve LNG teminine yönelik yapılacak ihalelerin kurallarını güncelledi. 

Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğalgaz ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre doğalgaz iletim hattının veya dağıtım şebekesinin ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelerde ve yapımına başlanan iletim hattı veya dağıtım şebekesi imalatının çeşitli nedenlerle gecikmesi durumunda, geçici süreyle gerçekleştirilecek CNG ve/veya LNG temin faaliyetin hangi tarihe kadar süreceği, boru hattının muhtemel ulaşma tarihi de göz önüne alınarak dağıtım şirketi tarafından Kurum’a yapılacak başvuruda belirtilecek. 

ARZIN AKSAYACAĞI ANLAŞILIRSA CNG/LNG TEMİNİ YAPILABİLECEK
Doğalgaz arzının mücbir sebep nedeniyle henüz aksamamış ancak aksayacak olması halinde de CNG ve/veya LNG temini yapılabilecek. Dağıtım bölgesinin CNG ve/veya LNG ile beslenmesine başlandığında ve mücbir sebep hali ortadan kalktığında en geç 24 saat içinde dogalgazdagitim@epdk.org.tr adresine elektronik posta yöntemiyle, bir hafta içerisinde ise yazılı olarak Kurum’a detaylı bilgilendirme yapılacak. Bu kapsamdaki CNG ve/veya LNG boşaltım tesislerinin işletmesi dağıtım şirketinin sorumluluğunda olacak. 

İHALENİN İLANA ÇIKMA SÜRESİ 15 GÜNE İNDİRİLDİ
Dağıtım şirketlerince bu kapsamda yapılacak CNG ve /veya LNG alım ihalelerinin ilana çıkma süresi de en az 30 günden en az 15 güne indirildi. Ayrıca ihale duyuruları Basın İlan Kurumu aracılığıyla da yurt çapında duyurulacak şekilde yapılacak. 

Bu şekilde yapılacak alımlarla ilgili ihale ilanları ve basın ilan kurumu ilan numaraları, teknik şartname ve varsa idari şartname de ihale dosyasında muhafaza edilmesi gereken belgelere eklenecek. 

İhalenin teknik şartnamesi ile varsa idari şartnamenin istekliler tarafından hangi şekilde temin edilebileceğine ilişkin usul ihale ilanında belirtilecek. Şartnameler isteklilere bedelsiz olarak verilecek ve elektronik ortamdan ulaştırılması sağlanacak.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, denetlenebilirliği ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama ve isteklilerin ticari sırlarının gizliliğini koruma ilkeleri teknik şartnamede belirtilecek.

İHALE KOMİSYONUNU ŞİRKET TEMSİLCİLERİ OLUŞTURACAK
Yapılacak ihalelerin yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi dağıtım şirketini temsile yetkili en az üç asil üye ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşan bir komisyon vasıtasıyla yapılacak. Bu konuda daha önceki hüküm “yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç asil üye ve yeterli sayıda yedek üye” olarak ifade ediliyordu. 

İhalede teklif veren tek istekli olması halinde ihale iptal edilecek ve ihale, en az 7 gün önceden ilan edilmek suretiyle ihale süreci yenilenecek. 

TEKRARLANAN İHALEDEKİ TEK TEKLİF SAHİBİYLE SÖZLEŞME MÜMKÜN
Usul ve Esaslar’ın “CNG ve/veya LNG alımı ve hizmet alımı yöntemleri” başlıklı 6. maddesine eklenen 11, 12, 13 ve 14 fıkralar da ihaleye teklif veren olmadığı durumlarda yapılacaklar ile doğrudan temin yapılabilecek durumları tarif ediyor. 

Buna göre İhalede teklif veren olmaması halinde tekrarlanan ihalede teklif veren tek istekli olması durumunda ihale komisyonu tutanak düzenleyecek ve hazırlayacağı durum raporunu Kurum’a bildirerek, teklif verenle sözleşme yapabilecek. 

İNŞAATTAKİ GECİKME 6 AYLIK DOĞRUDAN TEMİN İMKANI VERECEK 
Boru hattı yapımı sırasında öngörülmeyen gecikmelerin yaşanması halinde, azami altı ay süreyle sınırlı olmak üzere doğrudan temin yoluyla CNG ve/veya LNG alımı yapılabilecek. Altı aylık doğrudan alım süresi içerisindeyken altı aydan daha uzun süreceği anlaşılan gecikme durumlarında dağıtım şirketi Kurum’dan ilave altı aya kadar ek süre talep edebilecek. Her halükarda, doğrudan temin süresi bir yıldan uzun süremeyecek. Bir yıldan uzun süreceği anlaşılan gecikmelerde açık ihale yöntemi uygulanacak. 

Doğrudan temine yönelik olarak, dağıtım şirketi tarafından CNG ve/veya LNG alımı için Kurum tarafından yetkilendirilmiş en az 3 adet lisans sahibinden yazılı olarak talepte bulunulacak. Gelen teklifler dağıtım şirketi tarafından değerlendirilecek ve en düşük teklifi veren lisans sahiplerinden herhangi bir teklif gelmemesi durumunda, dağıtım şirketi CNG ve/veya LNG alımı için lisans sahiplerinden herhangi biriyle sözleşme imzalayarak doğrudan temin gerçekleştirebilecek. Ancak doğrudan temin yönteminde Usul ve Esaslar’da ihaleye katılamayacağı belirtilen firmalardan alım yapılamayacak. 

Ayrıca ihaleye ilişkin varsa düzenlenecek zeyilnameler, ihalenin gerçekleştirileceği tarihten en az 3 iş günü öncesinde ve ihale gününe kadar ilanda kalmak üzere, Basın İlan Kurumu aracılığıyla ve doğalgaz dağıtım şirketinin internet ana sayfasında yayımlanacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler