1. Dr. Nejat TAMZOK

Dr. Nejat TAMZOK

Dr. Nejat TAMZOK

Dr. Nejat TAMZOK hakkında

Dr. Nejat Tamzok kimdir? 

Dr. Nejat Tamzok, 1958 yılında Bartın-Amasra’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'ne girdi. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Zonguldak Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği Bölümü'ne geçti. Orada da aradığını bulamayınca bu kez Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'ne girdi. 

Ardından yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne döndü ve bu kez Maden Mühendisliği Bölümü’ne kaydoldu. Artık bu bölümü sevmiş olmalı ki, mezun olmakla kalmadı, Yüksek Lisans Eğitimi’ni de aynı bölümde tamamladı. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Kürsüsünden aldı.

ODTÜ Maden Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra 1985 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. TKİ Planlama Müdürlüğü ile Stratejik Planlama ve İç Kontrol Sistemleri Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Hâlen aynı kurumda Baş Uzman olarak görev yapıyor.

Dr. Nejat Tamzok, bugüne kadar çok sayıda kömür üretim projesinin yapımında proje mühendisi olarak görev aldı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası hakemli yayını Bilimsel Madencilik Dergisi’nin Baş Editörlüğünü yürütüyor. Aynı zamanda, Enerji Günlüğü isimli haber sitesinde köşe yazarlığı yapıyor.

Enerji ve madencilik alanlarına ilişkin çok sayıda çalışması çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan Dr. Tamzok, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve ODTÜ Mezunları Derneği üyesi. (15/6/2020)

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15