1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik bağlantı anlaşmalarına 4 ay ek süre

Elektrik bağlantı anlaşmalarına 4 ay ek süre

Bağlantı anlaşması süresi sona eren, süresi hala devam eden ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş kişilere 120 gün ek süre verildi.

Elektrik bağlantı anlaşmalarına 4 ay ek süre

Enerji Günlüğü - Bağlantı anlaşması süresi sona eren, süresi hala devam eden ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş kişilere 120 gün ek süre verildi.

EPDK bir duyuru yayınlayarak 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na (Kanun) Geçici 25 inci madde hükmü hakkında bilgi verdi. 

Buna göre, Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, kapsamında bağlantı anlaşması imzalayan (gerçek veya tüzel) kişilerden; 

Bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi aboneliği başka kişi veya kişilere geçen (tüketim-üretim bağı kopmuş) kişilerin, Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliğini Dağıtım Şirketine bildirmesi halinde söz konusu bağlantı anlaşmasına yapılan bildirimi izleyen tarihten itibaren 120 gün,

Bağlantı anlaşması imzaladığı halde Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde geçici kabulü tamamlanamayan tesisler için Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 120 gün,

Bağlantı anlaşması imzalanan ve Yönetmelikte tanımlanan bağlantı anlaşması süresi henüz tamamlanmamış olan tesisler için ise bağlantı anlaşması süresine ilave olarak 120 gün,
ek süre verildi. 

Önceki ve Sonraki Haberler