1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji desteği için kanun teklifi

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji desteği için kanun teklifi

TBMM’ye verilen kanun teklifinde, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları için destekleme düzenlemeleri yer alıyor. 

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji desteği için kanun teklifi

Enerji Günlüğü - TBMM’ye verilen kanun teklifinde, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları için destekleme düzenlemeleri yer alıyor. 

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Milletvekili Mustafa Savaş’ın sunduğu teklifte, 75 milletvekilinin imzası bulunuyor. 

Teklifin genel gerekçesinde reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi; finansal güçlük çeken firmaların katma değer yaratmaya devam etmelerinin sağlanması; bu durumdaki firmaların mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtiliyor. 

AR-GE YAPAN YERLİ ELEKTRİKLİ TAŞIT MARKALARI 
Bu kapsamda elektrik motorlu otomotiv markası veya markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesiyle ilgili düzenlemeler de öneriliyor. 

Buna göre, elektrik motorlu araç markalarının vergisel yönden desteklenmesi amacıyla; münhasıran Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıtları Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, elektrikli taşıtların ilk iktisabı dolayısıyla 2035 yılı sonuna kadar özel tüketim vergisinin üçer aylık dönemler itibarıyla kısmen veya tamamen; nakden veya vergi borçlarına mahsuben ödenmesi hususunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülüyor.  

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA DESTEK
Teklifte, Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli yer tutan yenilenebilir enerji kullanılan büyük ölçekli projeler için de düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Buna göre YEK Destekleme Mekanizması’nda öngörülen sürelerin, 6719 sayılı Kanun ile biyokütle tanımına eklenen kaynaklar için üretim tesisinin YEK Destekleme Mekanizması’na dahil edildiği tarihten itibaren başlaması öneriliyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler