1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikte tek tarife resmen başladı

Elektrikte tek tarife resmen başladı

Enerji Günlüğü - Türkiye'de elektrik piyasasında tek bir ulusal tarife uygulanmasına ve bölgeler arasındaki maliyet farklarının ortaklaştırılmasına...

Elektrikte tek tarife resmen başladı

Enerji Günlüğü - Türkiye'de elektrik piyasasında tek bir ulusal tarife uygulanmasına ve bölgeler arasındaki maliyet farklarının ortaklaştırılmasına yönelik düzenleme tebliğ ile yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ''Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ ile 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere elektrik dağıtım şirketleri arasında yapılacak destek tutarları formüllerle belirlendi.

Tebliğe göre, fiyat eşitleme mekanizmasının esasları her bir dağıtım şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen dağıtım ve iletim bedellerine ilişkin kurul tarafından onaylanmış olan gelir tavanları ile kayıp-kaçak enerjiye ilişkin ilgili mevzuat kapsamında gelir ihtiyacı dikkate alınacak. Her bir görevli perakende satış şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen perakende satış hizmetine ilişkin kurul tarafından onaylanmış olan gelir tavanı ile perakende enerji satışına dair ilgili mevzuat kapsamında öngörülen gelir ihtiyacı dikkate alınacak.

 

Destek tutarlarının ödenmesi tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için destekleyici durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, hesaplanan tutarları eşit taksitler halinde ve her ayın 15'ine kadar TETAŞ'a ödeyecek. Ocak ve Şubat 2013 destek tutarlarının ödenmesi Tebliğe eklenen geçici madde ile tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için destekleyici durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, Ocak ve Şubat 2013 dönemine ilişkin hesaplanan tutarları bu tebliğin yayımlandığı günden itibaren beş iş günü içerisinde TETAŞ'a ödeyecek.

Önceki ve Sonraki Haberler